XHTML5.NL

Box- en lijntekeningsentiteiten MathML

  • MathML 2.0+
  • HTML 5+

In andere XML-toepassingen dan MathML, moet gebruik van deze entiteiten als volgt worden aangekondigd binnen de DOCTYPE-declaratie:
<!ENTITY % isobox PUBLIC "-//W3C//ENTITIES Box and Line Drawing//EN//XML" "http://www.w3.org/2003/entities/2007/isobox.ent"> %isobox;
In MathML met DOCTYPE-declaratie zijn deze entiteiten automatisch beschikbaar.

Opgemerkt dient te worden dat de karakters waarnaar de entiteiten verwijzen, soms verschillen per MathML-versie.

box drawings light horizontal &boxh; &#x2500; &#9472;
box drawings light vertical &boxv; &#x2502; &#9474;
box drawings light down and right &boxdr; &#x250C; &#9484;
box drawings light down and left &boxdl; &#x2510; &#9488;
box drawings light up and right &boxur; &#x2514; &#9492;
box drawings light up and left &boxul; &#x2518; &#9496;
box drawings light vertical and right &boxvr; &#x251C; &#9500;
box drawings light vertical and left &boxvl; &#x2524; &#9508;
box drawings light down and horizontal &boxhd; &#x252C; &#9516;
box drawings light up and horizontal &boxhu; &#x2534; &#9524;
box drawings light vertical and horizontal &boxvh; &#x253C; &#9532;
box drawings double horizontal &boxH; &#x2550; &#9552;
box drawings double vertical &boxV; &#x2551; &#9553;
box drawings down single and right double &boxdR; &#x2552; &#9554;
box drawings down double and right single &boxDr; &#x2553; &#9555;
box drawings double down and right &boxDR; &#x2554; &#9556;
box drawings down single and left double &boxdL; &#x2555; &#9557;
box drawings down double and left single &boxDl; &#x2556; &#9558;
box drawings double down and left &boxDL; &#x2557; &#9559;
box drawings up single and right double &boxuR; &#x2558; &#9560;
box drawings up double and right single &boxUr; &#x2559; &#9561;
box drawings double up and right &boxUR; &#x255A; &#9562;
box drawings up single and left double &boxuL; &#x255B; &#9563;
box drawings up double and left single &boxUl; &#x255C; &#9564;
box drawings double up and left &boxUL; &#x255D; &#9565;
box drawings vertical single and right double &boxvR; &#x255E; &#9566;
box drawings vertical double and right single &boxVr; &#x255F; &#9567;
box drawings double vertical and right &boxVR; &#x2560; &#9568;
box drawings vertical single and left double &boxvL; &#x2561; &#9569;
box drawings vertical double and left single &boxVl; &#x2562; &#9570;
box drawings double vertical and left &boxVL; &#x2563; &#9571;
box drawings down single and horizontal double &boxHd; &#x2564; &#9572;
box drawings down double and horizontal single &boxhD; &#x2565; &#9573;
box drawings double down and horizontal &boxHD; &#x2566; &#9574;
box drawings up single and horizontal double &boxHu; &#x2567; &#9575;
box drawings up double and horizontal single &boxhU; &#x2568; &#9576;
box drawings double up and horizontal &boxHU; &#x2569; &#9577;
box drawings vertical single and horizontal double &boxvH; &#x256A; &#9578;
box drawings vertical double and horizontal single &boxVh; &#x256B; &#9579;
box drawings double vertical and horizontal &boxVH; &#x256C; &#9580;

Unicode-blokken

De entiteiten op deze pagina hebben betrekking op karakters uit de volgende Unicode-blokken: