XHTML5.NL

Negatieverelatie-entiteiten MathML

  • MathML 2.0+
  • HTML 5+

In andere XML-toepassingen dan MathML, moet gebruik van deze entiteiten als volgt worden aangekondigd binnen de DOCTYPE-declaratie:
<!ENTITY % isoamsn PUBLIC "-//W3C//ENTITIES Added Math Symbols: Negated Relations//EN//XML" "http://www.w3.org/2003/entities/2007/isoamsn.ent"> %isoamsn;
In MathML met DOCTYPE-declaratie zijn deze entiteiten automatisch beschikbaar.

Opgemerkt dient te worden dat de karakters waarnaar de entiteiten verwijzen, soms verschillen per MathML-versie.

null &nvlt; &#x0; &#0;
does not divide &nmid; &#x2224; &#8740;
&nsmid;
not parallel to &npar; &#x2226; &#8742;
&nspar;
not tilde &nsim; &#x2241; &#8769;
not asymptotically equal to &nsime; &#x2244; &#8772;
approximately but not actually equal to &simne; &#x2246; &#8774;
neither approximately nor actually equal to &ncong; &#x2247; &#8775;
not almost equal to &nap; &#x2249; &#8777;
not identical to &nequiv; &#x2262; &#8802;
less-than but not equal to &lnE; &#x2268; &#8808;
greater-than but not equal to &gnE; &#x2269; &#8809;
not less-than &nlt; &#x226E; &#8814;
not greater-than &ngt; &#x226F; &#8815;
neither less-than nor equal to &nle; &#x2270; &#8816;
neither greater-than nor equal to &nge; &#x2271; &#8817;
neither less-than nor equivalent to &nlsim; &#x2274; &#8820;
neither greater-than nor equivalent to &ngsim; &#x2275; &#8821;
neither less-than nor greater-than &ntlg; &#x2278; &#8824;
neither greater-than nor less-than &ntgl; &#x2279; &#8825;
does not precede &npr; &#x2280; &#8832;
does not succeed &nsc; &#x2281; &#8833;
not a subset of &nsub; &#x2284; &#8836;
not a superset of &nsup; &#x2285; &#8837;
neither a subset of nor equal to &nsube; &#x2288; &#8840;
neither a superset of nor equal to &nsupe; &#x2289; &#8841;
subset of with not equal to &subne; &#x228A; &#8842;
superset of with not equal to &supne; &#x228B; &#8843;
does not prove &nvdash; &#x22AC; &#8876;
not true &nvDash; &#x22AD; &#8877;
does not force &nVdash; &#x22AE; &#8878;
negated double vertical bar double right turnstile &nVDash; &#x22AF; &#8879;
does not precede or equal &nprcue; &#x22E0; &#8928;
does not succeed or equal &nsccue; &#x22E1; &#8929;
not square image of or equal to &nsqsube; &#x22E2; &#8930;
not square original of or equal to &nsqsupe; &#x22E3; &#8931;
less-than but not equivalent to &lnsim; &#x22E6; &#8934;
greater-than but not equivalent to &gnsim; &#x22E7; &#8935;
precedes but not equivalent to &prnsim; &#x22E8; &#8936;
succeeds but not equivalent to &scnsim; &#x22E9; &#8937;
not normal subgroup of &nltri; &#x22EA; &#8938;
does not contain as normal subgroup &nrtri; &#x22EB; &#8939;
not normal subgroup of or equal to &nltrie; &#x22EC; &#8940;
does not contain as normal subgroup or equal &nrtrie; &#x22ED; &#8941;
apl functional symbol slash bar &solbar; &#x233F; &#9023;
less-than and single-line not equal to &lne; &#x2A87; &#10887;
greater-than and single-line not equal to &gne; &#x2A88; &#10888;
less-than and not approximate &lnap; &#x2A89; &#10889;
greater-than and not approximate &gnap; &#x2A8A; &#10890;
precedes above not equal to &prnE; &#x2AB5; &#10933;
succeeds above not equal to &scnE; &#x2AB6; &#10934;
precedes above not almost equal to &prnap; &#x2AB9; &#10937;
succeeds above not almost equal to &scnap; &#x2ABA; &#10938;
subset of above not equal to &subnE; &#x2ACB; &#10955;
superset of above not equal to &supnE; &#x2ACC; &#10956;
does not divide with reversed negation slash &rnmid; &#x2AEE; &#10990;
parallel with tilde operator &parsim; &#x2AF3; &#10995;

Entiteiten voor karaktersamenstellingen

De volgende entiteiten representeren een samenstelling van meerdere karakters:

≩︀ &gvnE; &#x2269;&#xFE00; &#8809;&#65024;
≨︀ &lvnE; &#x2268;&#xFE00; &#8808;&#65024;
⩰̸ &napE; &#x2A70;&#x338; &#10864;&#824;
≋̸ &napid; &#x224B;&#x338; &#8779;&#824;
⩭̸ &ncongdot; &#x2A6D;&#x338; &#10861;&#824;
≧̸ &ngE; &#x2267;&#x338; &#8807;&#824;
⩾̸ &nges; &#x2A7E;&#x338; &#10878;&#824;
⋙̸ &nGg; &#x22D9;&#x338; &#8921;&#824;
≫⃒ &nGt; &#x226B;&#x20D2; &#8811;&#8402;
≫̸ &nGtv; &#x226B;&#x338; &#8811;&#824;
≦̸ &nlE; &#x2266;&#x338; &#8806;&#824;
⩽̸ &nles; &#x2A7D;&#x338; &#10877;&#824;
⋘̸ &nLl; &#x22D8;&#x338; &#8920;&#824;
≪⃒ &nLt; &#x226A;&#x20D2; &#8810;&#8402;
≪̸ &nLtv; &#x226A;&#x338; &#8810;&#824;
⪯̸ &npre; &#x2AAF;&#x338; &#10927;&#824;
⪰̸ &nsce; &#x2AB0;&#x338; &#10928;&#824;
⫅̸ &nsubE; &#x2AC5;&#x338; &#10949;&#824;
⫆̸ &nsupE; &#x2AC6;&#x338; &#10950;&#824;
≍⃒ &nvap; &#x224D;&#x20D2; &#8781;&#8402;
≥⃒ &nvge; &#x2265;&#x20D2; &#8805;&#8402;
>⃒ &nvgt; &#x3E;&#x20D2; &#62;&#8402;
≤⃒ &nvle; &#x2264;&#x20D2; &#8804;&#8402;
⊴⃒ &nvltrie; &#x22B4;&#x20D2; &#8884;&#8402;
⊵⃒ &nvrtrie; &#x22B5;&#x20D2; &#8885;&#8402;
∼⃒ &nvsim; &#x223C;&#x20D2; &#8764;&#8402;
⊂⃒ &vnsub; &#x2282;&#x20D2; &#8834;&#8402;
⊃⃒ &vnsup; &#x2283;&#x20D2; &#8835;&#8402;
⊊︀ &vsubne; &#x228A;&#xFE00; &#8842;&#65024;
⫋︀ &vsubnE; &#x2ACB;&#xFE00; &#10955;&#65024;
⊋︀ &vsupne; &#x228B;&#xFE00; &#8843;&#65024;
⫌︀ &vsupnE; &#x2ACC;&#xFE00; &#10956;&#65024;

Unicode-blokken

De entiteiten op deze pagina hebben betrekking op karakters uit de volgende Unicode-blokken: