XHTML5.NL

Scheidingstekenentiteiten MathML

  • MathML 2.0+
  • HTML 5+

In andere XML-toepassingen dan MathML, moet gebruik van deze entiteiten als volgt worden aangekondigd binnen de DOCTYPE-declaratie:
<!ENTITY % isoamsc PUBLIC "-//W3C//ENTITIES Added Math Symbols: Delimiters//EN//XML" "http://www.w3.org/2003/entities/2007/isoamsc.ent"> %isoamsc;
In MathML met DOCTYPE-declaratie zijn deze entiteiten automatisch beschikbaar.

Opgemerkt dient te worden dat de karakters waarnaar de entiteiten verwijzen, soms verschillen per MathML-versie.

left ceiling &lceil; &#x2308; &#8968;
right ceiling &rceil; &#x2309; &#8969;
left floor &lfloor; &#x230A; &#8970;
right floor &rfloor; &#x230B; &#8971;
top left corner &ulcorn; &#x231C; &#8988;
top right corner &urcorn; &#x231D; &#8989;
bottom left corner &dlcorn; &#x231E; &#8990;
bottom right corner &drcorn; &#x231F; &#8991;
upper left or lower right curly bracket section &lmoust; &#x23B0; &#9136;
upper right or lower left curly bracket section &rmoust; &#x23B1; &#9137;
left square bracket with underbar &lbrke; &#x298B; &#10635;
right square bracket with underbar &rbrke; &#x298C; &#10636;
left square bracket with tick in top corner &lbrkslu; &#x298D; &#10637;
right square bracket with tick in bottom corner &rbrksld; &#x298E; &#10638;
left square bracket with tick in bottom corner &lbrksld; &#x298F; &#10639;
right square bracket with tick in top corner &rbrkslu; &#x2990; &#10640;
left angle bracket with dot &langd; &#x2991; &#10641;
right angle bracket with dot &rangd; &#x2992; &#10642;
left arc less-than bracket &lparlt; &#x2993; &#10643;
right arc greater-than bracket &rpargt; &#x2994; &#10644;
double left arc greater-than bracket &gtlPar; &#x2995; &#10645;
double right arc less-than bracket &ltrPar; &#x2996; &#10646;

Unicode-blokken

De entiteiten op deze pagina hebben betrekking op karakters uit de volgende Unicode-blokken: