XHTML5.NL

Pijlrelatie-entiteiten MathML

  • MathML 2.0+
  • HTML 5+

In andere XML-toepassingen dan MathML, moet gebruik van deze entiteiten als volgt worden aangekondigd binnen de DOCTYPE-declaratie:
<!ENTITY % isoamsa PUBLIC "-//W3C//ENTITIES Added Math Symbols: Arrow Relations//EN//XML" "http://www.w3.org/2003/entities/2007/isoamsa.ent"> %isoamsa;
In MathML met DOCTYPE-declaratie zijn deze entiteiten automatisch beschikbaar.

Opgemerkt dient te worden dat de karakters waarnaar de entiteiten verwijzen, soms verschillen per MathML-versie.

leftwards arrow &slarr; &#x2190; &#8592;
rightwards arrow &srarr; &#x2192; &#8594;
left right arrow &harr; &#x2194; &#8596;
up down arrow &varr; &#x2195; &#8597;
north west arrow &nwarr; &#x2196; &#8598;
north east arrow &nearr; &#x2197; &#8599;
south east arrow &searr; &#x2198; &#8600;
south west arrow &swarr; &#x2199; &#8601;
leftwards arrow with stroke &nlarr; &#x219A; &#8602;
rightwards arrow with stroke &nrarr; &#x219B; &#8603;
rightwards wave arrow &rarrw; &#x219D; &#8605;
leftwards two headed arrow &Larr; &#x219E; &#8606;
upwards two headed arrow &Uarr; &#x219F; &#8607;
rightwards two headed arrow &Rarr; &#x21A0; &#8608;
downwards two headed arrow &Darr; &#x21A1; &#8609;
leftwards arrow with tail &larrtl; &#x21A2; &#8610;
rightwards arrow with tail &rarrtl; &#x21A3; &#8611;
rightwards arrow from bar &map; &#x21A6; &#8614;
leftwards arrow with hook &larrhk; &#x21A9; &#8617;
rightwards arrow with hook &rarrhk; &#x21AA; &#8618;
leftwards arrow with loop &larrlp; &#x21AB; &#8619;
rightwards arrow with loop &rarrlp; &#x21AC; &#8620;
left right wave arrow &harrw; &#x21AD; &#8621;
left right arrow with stroke &nharr; &#x21AE; &#8622;
upwards arrow with tip leftwards &lsh; &#x21B0; &#8624;
upwards arrow with tip rightwards &rsh; &#x21B1; &#8625;
downwards arrow with tip leftwards &ldsh; &#x21B2; &#8626;
downwards arrow with tip rightwards &rdsh; &#x21B3; &#8627;
anticlockwise top semicircle arrow &cularr; &#x21B6; &#8630;
clockwise top semicircle arrow &curarr; &#x21B7; &#8631;
anticlockwise open circle arrow &olarr; &#x21BA; &#8634;
clockwise open circle arrow &orarr; &#x21BB; &#8635;
leftwards harpoon with barb upwards &lharu; &#x21BC; &#8636;
leftwards harpoon with barb downwards &lhard; &#x21BD; &#8637;
upwards harpoon with barb rightwards &uharr; &#x21BE; &#8638;
upwards harpoon with barb leftwards &uharl; &#x21BF; &#8639;
rightwards harpoon with barb upwards &rharu; &#x21C0; &#8640;
rightwards harpoon with barb downwards &rhard; &#x21C1; &#8641;
downwards harpoon with barb rightwards &dharr; &#x21C2; &#8642;
downwards harpoon with barb leftwards &dharl; &#x21C3; &#8643;
rightwards arrow over leftwards arrow &rlarr; &#x21C4; &#8644;
upwards arrow leftwards of downwards arrow &udarr; &#x21C5; &#8645;
leftwards arrow over rightwards arrow &lrarr; &#x21C6; &#8646;
leftwards paired arrows &llarr; &#x21C7; &#8647;
upwards paired arrows &uuarr; &#x21C8; &#8648;
rightwards paired arrows &rrarr; &#x21C9; &#8649;
downwards paired arrows &ddarr; &#x21CA; &#8650;
leftwards harpoon over rightwards harpoon &lrhar; &#x21CB; &#8651;
rightwards harpoon over leftwards harpoon &rlhar; &#x21CC; &#8652;
leftwards double arrow with stroke &nlArr; &#x21CD; &#8653;
left right double arrow with stroke &nhArr; &#x21CE; &#8654;
rightwards double arrow with stroke &nrArr; &#x21CF; &#8655;
upwards double arrow &uArr; &#x21D1; &#8657;
downwards double arrow &dArr; &#x21D3; &#8659;
left right double arrow &hArr; &#x21D4; &#8660;
up down double arrow &vArr; &#x21D5; &#8661;
north west double arrow &nwArr; &#x21D6; &#8662;
north east double arrow &neArr; &#x21D7; &#8663;
south east double arrow &seArr; &#x21D8; &#8664;
south west double arrow &swArr; &#x21D9; &#8665;
leftwards triple arrow &lAarr; &#x21DA; &#8666;
rightwards triple arrow &rAarr; &#x21DB; &#8667;
rightwards squiggle arrow &zigrarr; &#x21DD; &#8669;
downwards arrow leftwards of upwards arrow &duarr; &#x21F5; &#8693;
leftwards open-headed arrow &loarr; &#x21FD; &#8701;
rightwards open-headed arrow &roarr; &#x21FE; &#8702;
left right open-headed arrow &hoarr; &#x21FF; &#8703;
original of &origof; &#x22B6; &#8886;
image of &imof; &#x22B7; &#8887;
multimap &mumap; &#x22B8; &#8888;
right angle with downwards zigzag arrow &angzarr; &#x237C; &#9084;
long leftwards arrow &xlarr; &#x27F5; &#10229;
long rightwards arrow &xrarr; &#x27F6; &#10230;
long left right arrow &xharr; &#x27F7; &#10231;
long leftwards double arrow &xlArr; &#x27F8; &#10232;
long rightwards double arrow &xrArr; &#x27F9; &#10233;
long left right double arrow &xhArr; &#x27FA; &#10234;
long rightwards arrow from bar &xmap; &#x27FC; &#10236;
long rightwards squiggle arrow &dzigrarr; &#x27FF; &#10239;
leftwards double arrow with vertical stroke &nvlArr; &#x2902; &#10498;
rightwards double arrow with vertical stroke &nvrArr; &#x2903; &#10499;
left right double arrow with vertical stroke &nvHarr; &#x2904; &#10500;
rightwards two-headed arrow from bar &Map; &#x2905; &#10501;
leftwards double dash arrow &lbarr; &#x290C; &#10508;
rightwards double dash arrow &rbarr; &#x290D; &#10509;
leftwards triple dash arrow &lBarr; &#x290E; &#10510;
rightwards triple dash arrow &rBarr; &#x290F; &#10511;
rightwards two-headed triple dash arrow &RBarr; &#x2910; &#10512;
rightwards arrow with dotted stem &DDotrahd; &#x2911; &#10513;
rightwards two-headed arrow with tail &Rarrtl; &#x2916; &#10518;
leftwards arrow-tail &latail; &#x2919; &#10521;
rightwards arrow-tail &ratail; &#x291A; &#10522;
leftwards double arrow-tail &lAtail; &#x291B; &#10523;
rightwards double arrow-tail &rAtail; &#x291C; &#10524;
leftwards arrow to black diamond &larrfs; &#x291D; &#10525;
rightwards arrow to black diamond &rarrfs; &#x291E; &#10526;
leftwards arrow from bar to black diamond &larrbfs; &#x291F; &#10527;
rightwards arrow from bar to black diamond &rarrbfs; &#x2920; &#10528;
north west arrow with hook &nwarhk; &#x2923; &#10531;
north east arrow with hook &nearhk; &#x2924; &#10532;
south east arrow with hook &searhk; &#x2925; &#10533;
south west arrow with hook &swarhk; &#x2926; &#10534;
north west arrow and north east arrow &nwnear; &#x2927; &#10535;
north east arrow and south east arrow &nesear; &#x2928; &#10536;
south east arrow and south west arrow &seswar; &#x2929; &#10537;
south west arrow and north west arrow &swnwar; &#x292A; &#10538;
wave arrow pointing directly right &rarrc; &#x2933; &#10547;
arrow pointing rightwards then curving downwards &cudarrr; &#x2935; &#10549;
arrow pointing downwards then curving leftwards &ldca; &#x2936; &#10550;
arrow pointing downwards then curving rightwards &rdca; &#x2937; &#10551;
right-side arc clockwise arrow &cudarrl; &#x2938; &#10552;
left-side arc anticlockwise arrow &larrpl; &#x2939; &#10553;
top arc clockwise arrow with minus &curarrm; &#x293C; &#10556;
top arc anticlockwise arrow with plus &cularrp; &#x293D; &#10557;
rightwards arrow with plus below &rarrpl; &#x2945; &#10565;
left right arrow through small circle &harrcir; &#x2948; &#10568;
upwards two-headed arrow from small circle &Uarrocir; &#x2949; &#10569;
left barb up right barb down harpoon &lurdshar; &#x294A; &#10570;
left barb down right barb up harpoon &ldrushar; &#x294B; &#10571;
leftwards harpoon with barb up above leftwards harpoon with barb down &lHar; &#x2962; &#10594;
upwards harpoon with barb left beside upwards harpoon with barb right &uHar; &#x2963; &#10595;
rightwards harpoon with barb up above rightwards harpoon with barb down &rHar; &#x2964; &#10596;
downwards harpoon with barb left beside downwards harpoon with barb right &dHar; &#x2965; &#10597;
leftwards harpoon with barb up above rightwards harpoon with barb up &luruhar; &#x2966; &#10598;
leftwards harpoon with barb down above rightwards harpoon with barb down &ldrdhar; &#x2967; &#10599;
rightwards harpoon with barb up above leftwards harpoon with barb up &ruluhar; &#x2968; &#10600;
rightwards harpoon with barb down above leftwards harpoon with barb down &rdldhar; &#x2969; &#10601;
leftwards harpoon with barb up above long dash &lharul; &#x296A; &#10602;
leftwards harpoon with barb down below long dash &llhard; &#x296B; &#10603;
rightwards harpoon with barb up above long dash &rharul; &#x296C; &#10604;
rightwards harpoon with barb down below long dash &lrhard; &#x296D; &#10605;
upwards harpoon with barb left beside downwards harpoon with barb right &udhar; &#x296E; &#10606;
downwards harpoon with barb left beside upwards harpoon with barb right &duhar; &#x296F; &#10607;
equals sign above rightwards arrow &erarr; &#x2971; &#10609;
tilde operator above rightwards arrow &simrarr; &#x2972; &#10610;
leftwards arrow above tilde operator &larrsim; &#x2973; &#10611;
rightwards arrow above tilde operator &rarrsim; &#x2974; &#10612;
rightwards arrow above almost equal to &rarrap; &#x2975; &#10613;
left fish tail &lfisht; &#x297C; &#10620;
right fish tail &rfisht; &#x297D; &#10621;
up fish tail &ufisht; &#x297E; &#10622;
⥿ down fish tail &dfisht; &#x297F; &#10623;
vertical line with circle above &cirmid; &#x2AEF; &#10991;
vertical line with circle below &midcir; &#x2AF0; &#10992;

Entiteiten voor karaktersamenstellingen

De volgende entiteiten representeren een samenstelling van meerdere karakters:

⤳̸ &nrarrc; &#x2933;&#x338; &#10547;&#824;
↝̸ &nrarrw; &#x219D;&#x338; &#8605;&#824;

Unicode-blokken

De entiteiten op deze pagina hebben betrekking op karakters uit de volgende Unicode-blokken: