XHTML5.NL

Unicode Variation Selectors Supplement

Het Unicode-blok Variation Selectors Supplement omvat de posities E0100 tot en met E01EF.

De karakters van dit blok zijn in onderstaande tabel aangegeven:

+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
E0100 󠄀 󠄁 󠄂 󠄃 󠄄 󠄅 󠄆 󠄇 󠄈 󠄉 󠄊 󠄋 󠄌 󠄍 󠄎 󠄏
#xE0100 #xE0101 #xE0102 #xE0103 #xE0104 #xE0105 #xE0106 #xE0107 #xE0108 #xE0109 #xE010A #xE010B #xE010C #xE010D #xE010E #xE010F
E0110 󠄐 󠄑 󠄒 󠄓 󠄔 󠄕 󠄖 󠄗 󠄘 󠄙 󠄚 󠄛 󠄜 󠄝 󠄞 󠄟
#xE0110 #xE0111 #xE0112 #xE0113 #xE0114 #xE0115 #xE0116 #xE0117 #xE0118 #xE0119 #xE011A #xE011B #xE011C #xE011D #xE011E #xE011F
E0120 󠄠 󠄡 󠄢 󠄣 󠄤 󠄥 󠄦 󠄧 󠄨 󠄩 󠄪 󠄫 󠄬 󠄭 󠄮 󠄯
#xE0120 #xE0121 #xE0122 #xE0123 #xE0124 #xE0125 #xE0126 #xE0127 #xE0128 #xE0129 #xE012A #xE012B #xE012C #xE012D #xE012E #xE012F
E0130 󠄰 󠄱 󠄲 󠄳 󠄴 󠄵 󠄶 󠄷 󠄸 󠄹 󠄺 󠄻 󠄼 󠄽 󠄾 󠄿
#xE0130 #xE0131 #xE0132 #xE0133 #xE0134 #xE0135 #xE0136 #xE0137 #xE0138 #xE0139 #xE013A #xE013B #xE013C #xE013D #xE013E #xE013F
E0140 󠅀 󠅁 󠅂 󠅃 󠅄 󠅅 󠅆 󠅇 󠅈 󠅉 󠅊 󠅋 󠅌 󠅍 󠅎 󠅏
#xE0140 #xE0141 #xE0142 #xE0143 #xE0144 #xE0145 #xE0146 #xE0147 #xE0148 #xE0149 #xE014A #xE014B #xE014C #xE014D #xE014E #xE014F
E0150 󠅐 󠅑 󠅒 󠅓 󠅔 󠅕 󠅖 󠅗 󠅘 󠅙 󠅚 󠅛 󠅜 󠅝 󠅞 󠅟
#xE0150 #xE0151 #xE0152 #xE0153 #xE0154 #xE0155 #xE0156 #xE0157 #xE0158 #xE0159 #xE015A #xE015B #xE015C #xE015D #xE015E #xE015F
E0160 󠅠 󠅡 󠅢 󠅣 󠅤 󠅥 󠅦 󠅧 󠅨 󠅩 󠅪 󠅫 󠅬 󠅭 󠅮 󠅯
#xE0160 #xE0161 #xE0162 #xE0163 #xE0164 #xE0165 #xE0166 #xE0167 #xE0168 #xE0169 #xE016A #xE016B #xE016C #xE016D #xE016E #xE016F
E0170 󠅰 󠅱 󠅲 󠅳 󠅴 󠅵 󠅶 󠅷 󠅸 󠅹 󠅺 󠅻 󠅼 󠅽 󠅾 󠅿
#xE0170 #xE0171 #xE0172 #xE0173 #xE0174 #xE0175 #xE0176 #xE0177 #xE0178 #xE0179 #xE017A #xE017B #xE017C #xE017D #xE017E #xE017F
E0180 󠆀 󠆁 󠆂 󠆃 󠆄 󠆅 󠆆 󠆇 󠆈 󠆉 󠆊 󠆋 󠆌 󠆍 󠆎 󠆏
#xE0180 #xE0181 #xE0182 #xE0183 #xE0184 #xE0185 #xE0186 #xE0187 #xE0188 #xE0189 #xE018A #xE018B #xE018C #xE018D #xE018E #xE018F
E0190 󠆐 󠆑 󠆒 󠆓 󠆔 󠆕 󠆖 󠆗 󠆘 󠆙 󠆚 󠆛 󠆜 󠆝 󠆞 󠆟
#xE0190 #xE0191 #xE0192 #xE0193 #xE0194 #xE0195 #xE0196 #xE0197 #xE0198 #xE0199 #xE019A #xE019B #xE019C #xE019D #xE019E #xE019F
E01A0 󠆠 󠆡 󠆢 󠆣 󠆤 󠆥 󠆦 󠆧 󠆨 󠆩 󠆪 󠆫 󠆬 󠆭 󠆮 󠆯
#xE01A0 #xE01A1 #xE01A2 #xE01A3 #xE01A4 #xE01A5 #xE01A6 #xE01A7 #xE01A8 #xE01A9 #xE01AA #xE01AB #xE01AC #xE01AD #xE01AE #xE01AF
E01B0 󠆰 󠆱 󠆲 󠆳 󠆴 󠆵 󠆶 󠆷 󠆸 󠆹 󠆺 󠆻 󠆼 󠆽 󠆾 󠆿
#xE01B0 #xE01B1 #xE01B2 #xE01B3 #xE01B4 #xE01B5 #xE01B6 #xE01B7 #xE01B8 #xE01B9 #xE01BA #xE01BB #xE01BC #xE01BD #xE01BE #xE01BF
E01C0 󠇀 󠇁 󠇂 󠇃 󠇄 󠇅 󠇆 󠇇 󠇈 󠇉 󠇊 󠇋 󠇌 󠇍 󠇎 󠇏
#xE01C0 #xE01C1 #xE01C2 #xE01C3 #xE01C4 #xE01C5 #xE01C6 #xE01C7 #xE01C8 #xE01C9 #xE01CA #xE01CB #xE01CC #xE01CD #xE01CE #xE01CF
E01D0 󠇐 󠇑 󠇒 󠇓 󠇔 󠇕 󠇖 󠇗 󠇘 󠇙 󠇚 󠇛 󠇜 󠇝 󠇞 󠇟
#xE01D0 #xE01D1 #xE01D2 #xE01D3 #xE01D4 #xE01D5 #xE01D6 #xE01D7 #xE01D8 #xE01D9 #xE01DA #xE01DB #xE01DC #xE01DD #xE01DE #xE01DF
E01E0 󠇠 󠇡 󠇢 󠇣 󠇤 󠇥 󠇦 󠇧 󠇨 󠇩 󠇪 󠇫 󠇬 󠇭 󠇮 󠇯
#xE01E0 #xE01E1 #xE01E2 #xE01E3 #xE01E4 #xE01E5 #xE01E6 #xE01E7 #xE01E8 #xE01E9 #xE01EA #xE01EB #xE01EC #xE01ED #xE01EE #xE01EF