XHTML5.NL

Unicode Supplemental Arrows-A

Het Unicode-blok Supplemental Arrows-A omvat de posities 27F0 tot en met 27FF.

De karakters van dit blok zijn in onderstaande tabel aangegeven:

+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
27F0
#x27F0 #x27F1 #x27F2 #x27F3 #x27F4 xlarr xrarr xharr xlArr xrArr xhArr #x27FB xmap #x27FD #x27FE dzigrarr