XHTML5.NL

Karakterset ISO-8859-9 (Turks)

De karakterset ISO-8859-9 bevat 256 karakters, zoals in onderstaande tabel aangegeven. Een alternatieve naam voor deze karakterset is latin5. De karakterset is bruikbaar als Turks alfabet.

De eerste 128 posities zijn identiek aan US-ASCII en worden voor de overzichtelijkheid hieronder weggelaten.

+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
80 PAD HOP BPH NBH IND NEL SSA ESA HTS HTJ VTS PLD PLU RI SS2 SS3
#x80 #x81 #x82 #x83 #x84 #x85 #x86 #x87 #x88 #x89 #x8A #x8B #x8C #x8D #x8E #x8F
90 DCS PU1 PU2 STS CCH MW SPA EPA SOS SGCI SCI CSI ST OSC PM APC
#x90 #x91 #x92 #x93 #x94 #x95 #x96 #x97 #x98 #x99 #x9A #x9B #x9C #x9D #x9E #x9F
A0 NBSP ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ SHY ® ¯
nbsp iexcl cent pound curren yen brvbar sect die copy ordf laquo not shy reg macr
B0 ° ± ² ³ ´ µ · ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿
deg pm sup2 sup3 acute micro para middot cedil sup1 ordm raquo frac14 half frac34 iquest
C0 À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï
Agrave Aacute Acirc Atilde Auml angst AElig Ccedil Egrave Eacute Ecirc Euml Igrave Iacute Icirc Iuml
D0 Ğ Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü İ Ş ß
Gbreve Ntilde Ograve Oacute Ocirc Otilde Ouml times Oslash Ugrave Uacute Ucirc Uuml Idot Scedil szlig
E0 à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï
agrave aacute acirc atilde auml aring aelig ccedil egrave eacute ecirc euml igrave iacute icirc iuml
F0 ğ ñ ò ó ô õ ö ÷ ø ù ú û ü ı ş ÿ
gbreve ntilde ograve oacute ocirc otilde ouml div oslash ugrave uacute ucirc uuml imath scedil yuml