XHTML5.NL

Karakterset ISO-8859-8 (Hebreeuws)

De karakterset ISO-8859-8 bevat 220 karakters, zoals in onderstaande tabel aangegeven. Een alternatieve naam voor deze karakterset is hebrew. De karakterset is bruikbaar als Hebreeuws alfabet.

De eerste 128 posities zijn identiek aan US-ASCII en worden voor de overzichtelijkheid hieronder weggelaten.

+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
80 PAD HOP BPH NBH IND NEL SSA ESA HTS HTJ VTS PLD PLU RI SS2 SS3
#x80 #x81 #x82 #x83 #x84 #x85 #x86 #x87 #x88 #x89 #x8A #x8B #x8C #x8D #x8E #x8F
90 DCS PU1 PU2 STS CCH MW SPA EPA SOS SGCI SCI CSI ST OSC PM APC
#x90 #x91 #x92 #x93 #x94 #x95 #x96 #x97 #x98 #x99 #x9A #x9B #x9C #x9D #x9E #x9F
A0 NBSP ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © × « ¬ SHY ® ¯
nbsp cent pound curren yen brvbar sect die copy times laquo not shy reg macr
B0 ° ± ² ³ ´ µ · ¸ ¹ ÷ » ¼ ½ ¾
deg pm sup2 sup3 acute micro para middot cedil sup1 div raquo frac14 half frac34
C0
D0
#x2017
E0 א ב ג ד ה ו ז ח ט י ך כ ל ם מ ן
#x5D0 #x5D1 #x5D2 #x5D3 #x5D4 #x5D5 #x5D6 #x5D7 #x5D8 #x5D9 #x5DA #x5DB #x5DC #x5DD #x5DE #x5DF
F0 נ ס ע ף פ ץ צ ק ר ש ת LRM RLM
#x5E0 #x5E1 #x5E2 #x5E3 #x5E4 #x5E5 #x5E6 #x5E7 #x5E8 #x5E9 #x5EA lrm rlm