XHTML5.NL

Karakterset ISO-8859-14 (Keltisch)

De karakterset ISO-8859-14 bevat 256 karakters, zoals in onderstaande tabel aangegeven. Een alternatieve naam voor deze karakterset is latin8. De karakterset is bruikbaar als Keltisch alfabet.

De eerste 128 posities zijn identiek aan US-ASCII en worden voor de overzichtelijkheid hieronder weggelaten.

+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
80 PAD HOP BPH NBH IND NEL SSA ESA HTS HTJ VTS PLD PLU RI SS2 SS3
#x80 #x81 #x82 #x83 #x84 #x85 #x86 #x87 #x88 #x89 #x8A #x8B #x8C #x8D #x8E #x8F
90 DCS PU1 PU2 STS CCH MW SPA EPA SOS SGCI SCI CSI ST OSC PM APC
#x90 #x91 #x92 #x93 #x94 #x95 #x96 #x97 #x98 #x99 #x9A #x9B #x9C #x9D #x9E #x9F
A0 NBSP £ Ċ ċ § © SHY ® Ÿ
nbsp #x1E02 #x1E03 pound Cdot cdot #x1E0A sect #x1E80 copy #x1E82 #x1E0B #x1EF2 shy reg Yuml
B0 Ġ ġ
#x1E1E #x1E1F Gdot gdot #x1E40 #x1E41 para #x1E56 #x1E81 #x1E57 #x1E83 #x1E60 #x1EF3 #x1E84 #x1E85 #x1E61
C0 À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï
Agrave Aacute Acirc Atilde Auml angst AElig Ccedil Egrave Eacute Ecirc Euml Igrave Iacute Icirc Iuml
D0 Ŵ Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø Ù Ú Û Ü Ý Ŷ ß
Wcirc Ntilde Ograve Oacute Ocirc Otilde Ouml #x1E6A Oslash Ugrave Uacute Ucirc Uuml Yacute Ycirc szlig
E0 à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï
agrave aacute acirc atilde auml aring aelig ccedil egrave eacute ecirc euml igrave iacute icirc iuml
F0 ŵ ñ ò ó ô õ ö ø ù ú û ü ý ŷ ÿ
wcirc ntilde ograve oacute ocirc otilde ouml #x1E6B oslash ugrave uacute ucirc uuml yacute ycirc yuml