XHTML5.NL

Symboolentiteiten HTML & XHTML

  • HTML 4.0+
  • XHTML 1.0–1.1

Deze karakterentiteiten zijn gemaakt voor symbolen, wiskundige symbolen en Griekse letters. (sic)

In XML-toepassingen, met uitzondering van XHTML 1, moet gebruik van deze entiteiten als volgt worden aangekondigd binnen de DOCTYPE-declaratie:
<!ENTITY % HTMLsymbol PUBLIC "-//W3C//ENTITIES Symbols//EN//HTML"> %HTMLsymbol;
In HTML zijn deze entiteiten automatisch beschikbaar.

Merk op dat de entiteiten &lang; en &rang; vóór HTML5 naar andere karakters verwezen (die er overigens hetzelfde uitzien). Met bovenstaande ENTITY-declaratie wordt verwezen naar de oude karakters.

Latijn Uitgebreid-B

ƒ latin small letter f with hook &fnof; &#x192; &#402;

Grieks

Α greek capital letter alpha &Alpha; &#x391; &#913;
Β greek capital letter beta &Beta; &#x392; &#914;
Γ greek capital letter gamma &Gamma; &#x393; &#915;
Δ greek capital letter delta &Delta; &#x394; &#916;
Ε greek capital letter epsilon &Epsilon; &#x395; &#917;
Ζ greek capital letter zeta &Zeta; &#x396; &#918;
Η greek capital letter eta &Eta; &#x397; &#919;
Θ greek capital letter theta &Theta; &#x398; &#920;
Ι greek capital letter iota &Iota; &#x399; &#921;
Κ greek capital letter kappa &Kappa; &#x39A; &#922;
Λ greek capital letter lamda &Lambda; &#x39B; &#923;
Μ greek capital letter mu &Mu; &#x39C; &#924;
Ν greek capital letter nu &Nu; &#x39D; &#925;
Ξ greek capital letter xi &Xi; &#x39E; &#926;
Ο greek capital letter omicron &Omicron; &#x39F; &#927;
Π greek capital letter pi &Pi; &#x3A0; &#928;
Ρ greek capital letter rho &Rho; &#x3A1; &#929;
Σ greek capital letter sigma &Sigma; &#x3A3; &#931;
Τ greek capital letter tau &Tau; &#x3A4; &#932;
Υ greek capital letter upsilon &Upsilon; &#x3A5; &#933;
Φ greek capital letter phi &Phi; &#x3A6; &#934;
Χ greek capital letter chi &Chi; &#x3A7; &#935;
Ψ greek capital letter psi &Psi; &#x3A8; &#936;
Ω greek capital letter omega &Omega; &#x3A9; &#937;
α greek small letter alpha &alpha; &#x3B1; &#945;
β greek small letter beta &beta; &#x3B2; &#946;
γ greek small letter gamma &gamma; &#x3B3; &#947;
δ greek small letter delta &delta; &#x3B4; &#948;
ε greek small letter epsilon &epsilon; &#x3B5; &#949;
ζ greek small letter zeta &zeta; &#x3B6; &#950;
η greek small letter eta &eta; &#x3B7; &#951;
θ greek small letter theta &theta; &#x3B8; &#952;
ι greek small letter iota &iota; &#x3B9; &#953;
κ greek small letter kappa &kappa; &#x3BA; &#954;
λ greek small letter lamda &lambda; &#x3BB; &#955;
μ greek small letter mu &mu; &#x3BC; &#956;
ν greek small letter nu &nu; &#x3BD; &#957;
ξ greek small letter xi &xi; &#x3BE; &#958;
ο greek small letter omicron &omicron; &#x3BF; &#959;
π greek small letter pi &pi; &#x3C0; &#960;
ρ greek small letter rho &rho; &#x3C1; &#961;
ς greek small letter final sigma &sigmaf; &#x3C2; &#962;
σ greek small letter sigma &sigma; &#x3C3; &#963;
τ greek small letter tau &tau; &#x3C4; &#964;
υ greek small letter upsilon &upsilon; &#x3C5; &#965;
φ greek small letter phi &phi; &#x3C6; &#966;
χ greek small letter chi &chi; &#x3C7; &#967;
ψ greek small letter psi &psi; &#x3C8; &#968;
ω greek small letter omega &omega; &#x3C9; &#969;
ϑ greek theta symbol &thetasym; &#x3D1; &#977;
ϒ greek upsilon with hook symbol &upsih; &#x3D2; &#978;
ϖ greek pi symbol &piv; &#x3D6; &#982;

Algemene leestekens

bullet &bull; &#x2022; &#8226;
horizontal ellipsis &hellip; &#x2026; &#8230;
prime &prime; &#x2032; &#8242;
double prime &Prime; &#x2033; &#8243;
overline &oline; &#x203E; &#8254;
fraction slash &frasl; &#x2044; &#8260;

Symbolen die op letters lijken

script capital p &weierp; &#x2118; &#8472;
black-letter capital i &image; &#x2111; &#8465;
black-letter capital r &real; &#x211C; &#8476;
trade mark sign &trade; &#x2122; &#8482;
alef symbol &alefsym; &#x2135; &#8501;

Pijlen

leftwards arrow &larr; &#x2190; &#8592;
upwards arrow &uarr; &#x2191; &#8593;
rightwards arrow &rarr; &#x2192; &#8594;
downwards arrow &darr; &#x2193; &#8595;
left right arrow &harr; &#x2194; &#8596;
downwards arrow with corner leftwards &crarr; &#x21B5; &#8629;
leftwards double arrow &lArr; &#x21D0; &#8656;
upwards double arrow &uArr; &#x21D1; &#8657;
rightwards double arrow &rArr; &#x21D2; &#8658;
downwards double arrow &dArr; &#x21D3; &#8659;
left right double arrow &hArr; &#x21D4; &#8660;

Wiskundige operatoren

for all &forall; &#x2200; &#8704;
partial differential &part; &#x2202; &#8706;
there exists &exist; &#x2203; &#8707;
empty set &empty; &#x2205; &#8709;
nabla &nabla; &#x2207; &#8711;
element of &isin; &#x2208; &#8712;
not an element of &notin; &#x2209; &#8713;
contains as member &ni; &#x220B; &#8715;
n-ary product &prod; &#x220F; &#8719;
n-ary summation &sum; &#x2211; &#8721;
minus sign &minus; &#x2212; &#8722;
asterisk operator &lowast; &#x2217; &#8727;
square root &radic; &#x221A; &#8730;
proportional to &prop; &#x221D; &#8733;
infinity &infin; &#x221E; &#8734;
angle &ang; &#x2220; &#8736;
logical and &and; &#x2227; &#8743;
logical or &or; &#x2228; &#8744;
intersection &cap; &#x2229; &#8745;
union &cup; &#x222A; &#8746;
integral &int; &#x222B; &#8747;
therefore &there4; &#x2234; &#8756;
tilde operator &sim; &#x223C; &#8764;
approximately equal to &cong; &#x2245; &#8773;
almost equal to &asymp; &#x2248; &#8776;
not equal to &ne; &#x2260; &#8800;
identical to &equiv; &#x2261; &#8801;
less-than or equal to &le; &#x2264; &#8804;
greater-than or equal to &ge; &#x2265; &#8805;
subset of &sub; &#x2282; &#8834;
superset of &sup; &#x2283; &#8835;
not a subset of &nsub; &#x2284; &#8836;
subset of or equal to &sube; &#x2286; &#8838;
superset of or equal to &supe; &#x2287; &#8839;
circled plus &oplus; &#x2295; &#8853;
circled times &otimes; &#x2297; &#8855;
up tack &perp; &#x22A5; &#8869;
dot operator &sdot; &#x22C5; &#8901;

Diverse technische symbolen

left ceiling &lceil; &#x2308; &#8968;
right ceiling &rceil; &#x2309; &#8969;
left floor &lfloor; &#x230A; &#8970;
right floor &rfloor; &#x230B; &#8971;
mathematical left angle bracket &lang; &#x27E8; &#10216;
mathematical right angle bracket &rang; &#x27E9; &#10217;

Geometrische vormen

lozenge &loz; &#x25CA; &#9674;

Diverse symbolen

black spade suit &spades; &#x2660; &#9824;
black club suit &clubs; &#x2663; &#9827;
black heart suit &hearts; &#x2665; &#9829;
black diamond suit &diams; &#x2666; &#9830;