XHTML5.NL

Speciale entiteiten HTML & XHTML

  • HTML 4.0+
  • XHTML 1.0–1.1

Deze karakterentiteiten zijn gemaakt voor internationalisatiekarakters en resterende karakters uit karakterset windows-1252. De vier in HTML beschikbare XML-standaardentiteiten horen strict genomen ook bij deze groep, maar zijn voor de overzichtelijkheid weggelaten.

In XML-toepassingen, met uitzondering van XHTML 1, moet gebruik van deze entiteiten als volgt worden aangekondigd binnen de DOCTYPE-declaratie:
<!ENTITY % HTMLspecial PUBLIC "-//W3C//ENTITIES Special//EN//HTML"> %HTMLspecial;
In HTML zijn deze entiteiten automatisch beschikbaar.

Latijn Uitgebreid-A

Πlatin capital ligature oe &OElig; &#x152; &#338;
œ latin small ligature oe &oelig; &#x153; &#339;
Š latin capital letter s with caron &Scaron; &#x160; &#352;
š latin small letter s with caron &scaron; &#x161; &#353;
Ÿ latin capital letter y with diaeresis &Yuml; &#x178; &#376;

Letters die ruimtes bewerken

ˆ modifier letter circumflex accent &circ; &#x2C6; &#710;
˜ small tilde &tilde; &#x2DC; &#732;

Algemene leestekens

en space &ensp; &#x2002; &#8194;
em space &emsp; &#x2003; &#8195;
thin space &thinsp; &#x2009; &#8201;
zero width non-joiner &zwnj; &#x200C; &#8204;
zero width joiner &zwj; &#x200D; &#8205;
left-to-right mark &lrm; &#x200E; &#8206;
right-to-left mark &rlm; &#x200F; &#8207;
en dash &ndash; &#x2013; &#8211;
em dash &mdash; &#x2014; &#8212;
left single quotation mark &lsquo; &#x2018; &#8216;
right single quotation mark &rsquo; &#x2019; &#8217;
single low-9 quotation mark &sbquo; &#x201A; &#8218;
left double quotation mark &ldquo; &#x201C; &#8220;
right double quotation mark &rdquo; &#x201D; &#8221;
double low-9 quotation mark &bdquo; &#x201E; &#8222;
dagger &dagger; &#x2020; &#8224;
double dagger &Dagger; &#x2021; &#8225;
per mille sign &permil; &#x2030; &#8240;
single left-pointing angle quotation mark &lsaquo; &#x2039; &#8249;
single right-pointing angle quotation mark &rsaquo; &#x203A; &#8250;
euro sign &euro; &#x20AC; &#8364;

Unicode-blokken

De entiteiten op deze pagina hebben betrekking op karakters uit de volgende Unicode-blokken: