XHTML5.NL

Overzicht entiteiten HTML & XHTML

De 248 entiteiten worden door de HTML-specificatie in drie groepen ingedeeld:

Daarnaast zijn er uiteraard nog vijf XML-standaardentiteiten beschikbaar. Tevens is sinds HTML5 het gebruik van MathML-entiteiten mogelijk.

Benadrukt dient te worden dat het gebruik van de HTML-entiteiten niet noodzakelijk en bijna altijd af te raden is. Het is veel handiger om de karakters ‘rechtstreeks’ te gebruiken. Hiervoor moet het document in een Unicode-karakterset zoals UTF-8 worden geschreven.

Het gebruik van HTML-entiteiten heeft als nadelen dat ze het bewerken van het document bemoeilijken, dat ze niet automatisch in XML (inclusief XHTML5) werken en dat slechts een zeer kleine fractie van de karakters een entiteit heeft (voor de rest kunnen numerieke karakterreferenties worden gebruikt).