XHTML5.NL

<track>-element (X)HTML

 • HTML 5+
 • XHTML 5+
 • IE niet
 • Chrome niet
 • Firefox niet
 • Safari niet
 • Opera niet

Het <track>-element specificeert een tekstspoor voor een <audio>-element of <video>-element. Meerdere van deze <track>-elementen kunnen aan het begin van de inhoud van het media-element worden opgenomen om meerdere tekstsporen aan te bieden.

 • <track … />
 • HTML 5+
 • XHTML 5+
 • IE niet
 • Chrome niet
 • Firefox niet
 • Safari niet
 • Opera niet

default-attribuut

Het booleaanse default-attribuut geeft aan dat dit tekstspoor standaard moet worden ingeschakeld, mits de gebruiker geen voorkeur heeft opgegeven.

Maximaal één tekstspoor mag een default-attribuut hebben.

 • <track default="default" … />
 • HTML 5+
 • XHTML 5+
 • IE niet
 • Chrome niet
 • Firefox niet
 • Safari niet
 • Opera niet

kind-attribuut

Het kind-attribuut geeft aan wat voor soort tekstspoor het betreft.

De volgende waarden zijn mogelijk:

 • "subtitles" voor normale ondertiteling;
 • "captions" voor dovenondertiteling;
 • "descriptions" voor tekstuele beschrijvingen van de gebeurtenissen in beeld;
 • "chapters" voor scènetitels ten behoeve van navigatie;
 • "metadata" voor standaard onzichtbare informatie die door scripts kan worden verwerkt.

De standaardwaarde is "subtitles".

 • <track kind="…" … />
 • HTML 5+
 • XHTML 5+
 • IE niet
 • Chrome niet
 • Firefox niet
 • Safari niet
 • Opera niet

label-attribuut

Het label-attribuut geeft het tekstspoor een naam. Deze naam is zichtbaar voor de gebruiker.

 • <track label="…" … />
 • HTML 5+
 • XHTML 5+
 • IE niet
 • Chrome niet
 • Firefox niet
 • Safari niet
 • Opera niet

src-attribuut

Het src-attribuut specificeert de locatie van het tekstspoorbestand. Dit attribuut is verplicht.

 • <track src="…" … />
 • HTML 5+
 • XHTML 5+
 • IE niet
 • Chrome niet
 • Firefox niet
 • Safari niet
 • Opera niet

srclang-attribuut

Het srclang-attribuut specificeert de taal van het tekstspoor. Dit attribuut is verplicht voor normale ondertiteling.

Zie het globale lang-attribuut voor informatie over de taalcodes die gebruikt moeten worden.

 • <track srclang="…" … />