XHTML5.NL

<sup>-element (X)HTML

  • HTML 3.2+
  • XHTML 1.0+
  • IE 3.0+
  • Chrome 1.0+
  • Firefox 1.0+
  • Safari 1.0+
  • Opera 3.0+

Het <sup>-element geeft aan dat de ingesloten tekst in superscript moet worden weergegeven. Het behoort tot de inline elementen.

  • <sup … > … </sup>