XHTML5.NL

<summary>-element (X)HTML

  • HTML 5+
  • XHTML 5+
  • IE niet
  • Chrome 12.0+
  • Firefox niet
  • Safari niet
  • Opera niet

Het <summary>-element omsluit de samenvatting van een <details>-element. Deze samenvatting blijft zichtbaar als de details zijn ingeklapt.

De inhoud bestaat uit inline elementen.

  • <summary … > … </summary>