XHTML5.NL

<script>-element (X)HTML

 • HTML 3.2+
 • XHTML 1.0–1.1, 5+
 • IE 3.0+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 1.0+
 • Safari 1.0+
 • Opera 3.0+

Het <script>-element specificeert een script dat op de pagina moet worden toegepast. Meestal is dit een stuk JavaScript, maar ook VBScript is mogelijk.

Het element kan op twee manieren gebruikt worden. De eerste manier is de scriptcode als inhoud van het element opnemen. De tweede manier is het src-attribuut gebruiken en het element leeg laten.

 • <script … > … </script>
 • HTML 5+
 • XHTML 5+
 • IE 10.0+
 • Chrome niet
 • Firefox 3.6+
 • Safari niet
 • Opera niet

async-attribuut

Het booleaanse async-attribuut geeft aan dat het laden van het document niet hoeft te worden stilgezet totdat het script is uitgevoerd.

Dit komt overeen met de definitie van het defer-attribuut in HTML 4 en XHTML 1 en het async-attribuut mag daarom worden gecombineerd met het defer-attribuut voor betere browserondersteuning.

 • <script async="async" … > … </script>
 • HTML 4.0+
 • XHTML 1.0–1.1, 5+
 • IE 6.0+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox niet
 • Safari 1.0+
 • Opera niet

charset-attribuut

Indien het src-attribuut is gebruikt, specificeert het charset-attribuut de karakterset van het scripbestand waarnaar verwezen wordt.

 • <script charset="…" … > … </script>
 • HTML 4.0+
 • XHTML 1.0–1.1, 5+
 • IE 4.0+ *
 • Chrome niet
 • Firefox 3.5+ *
 • Safari niet
 • Opera niet

defer-attribuut

Het booleaanse defer-attribuut geeft aan dat het uitvoeren van het script moet worden uitgesteld totdat het document volledig is geladen.

Internet Explorer tot versie 10 en Firefox tot versie 3.6 gaan wel door met het laden van de rest van het document, maar het script wordt alsnog zo snel mogelijk uitgevoerd en niet uitgesteld tot het document volledig is geladen. Volgens de specificatie van HTML 4 en XHTML 1 was dit toegestaan, volgens de specificatie van (X)HTML5 niet.

 • <script defer="defer" … > … </script>
 • HTML 4.0+
 • XHTML 1.0–1.1, 5+
 • IE 3.0+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 1.0+
 • Safari 1.0+
 • Opera 3.0+

src-attribuut

Indien er sprake is van een extern scriptbestand, specificeert het src-attribuut de locatie van dit scriptbestand. De waarde heeft de vorm van een koppeling.

 • <script src="…" … > … </script>
 • HTML 4.0+
 • XHTML 1.0–1.1, 5+
 • IE 4.0+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 1.0+
 • Safari 1.0+
 • Opera 7.2+

type-attribuut

Het type-attribuut wordt gebruikt om de scripttaal vast te leggen. Het is een MIME-type. Mogelijke waarden zijn:

In HTML 4 en XHTML 1 was dit attribuut verplicht. Sinds (X)HTML5 is "text/javascript" de standaardwaarde.

 • <script type="…" … > … </script>

Geschrapte attributen

De volgende attributen zijn niet meer toegestaan in (X)HTML5, maar waren wel toegestaan in HTML 4 en XHTML 1:

 • HTML 4.0–4.01T, 5O
 • XHTML 1.0T, 5O
 • IE 3.0+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 1.0+
 • Safari 1.0+
 • Opera 3.0+

language-attribuut

Het language-attribuut werd gebruikt om de scripttaal op te geven. Mogelijke waarden zijn "JavaScript", "JavaScript1.x" (vul een cijfer voor de x in) en "VBScript".

Vervang dit attribuut door het type-attribuut.

 • <script language="…" … > … </script>