XHTML5.NL

<param>-element (X)HTML

 • HTML 3.2+
 • XHTML 1.0+
 • IE 3.0+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 1.0+
 • Safari 1.0+
 • Opera 3.5+

<param>-elementen kunnen worden opgenomen in <object>-elementen en <applet>-elementen en specificeren dan parameters die meegegeven moeten worden aan de plug-in.

Merk op dat bij <embed>-elementen voor deze toepassing attributen moeten worden gebruikt in plaats van <param>-elementen.

 • <param … />
 • HTML 3.2+
 • XHTML 1.0+
 • IE 3.0+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 1.0+
 • Safari 1.0+
 • Opera 3.5+

name-attribuut

Het name-attribuut specificeert de naam van de parameter. De mogelijkheden zijn afhankelijk van de plug-in.

 • <param name="…" … />
 • HTML 3.2+
 • XHTML 1.0+
 • IE 3.0+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 1.0+
 • Safari 1.0+
 • Opera 3.5+

value-attribuut

Het value-attribuut specificeert de waarde van de parameter. De mogelijkheden zijn afhankelijk van de plug-in.

 • <param value="…" … />

Geschrapte attributen

De volgende attributen zijn niet meer toegestaan in (X)HTML5, maar waren wel toegestaan in HTML 4 en XHTML 1:

 • HTML 4.0–4.01
 • XHTML 1.0–2.0
 • IE niet
 • Chrome niet
 • Firefox niet
 • Safari niet
 • Opera niet

type-attribuut

Indien het valuetype-attribuut de waarde "ref" had, kon het type-attribuut gebruikt worden om het MIME-type te specificeren van het bestand waarnaar verwezen wordt.

 • <param type="…" … />
 • HTML 4.0–4.01
 • XHTML 1.0–2.0
 • IE niet
 • Chrome niet
 • Firefox niet
 • Safari niet
 • Opera niet

valuetype-attribuut

Het valuetype-attribuut kon gebruikt worden om aan te geven wat de parameterwaarde voorstelt. De mogelijkheden waren "data" voor een willekeurig gegeven (de standaardwaarde), "ref" voor een URL en "object" voor de waarde van het id-attribuut van een ander object in hetzelfde document.

 • <param valuetype="…" … />