XHTML5.NL

<option>-element (X)HTML

 • HTML 2.0+
 • XHTML 1.0–1.1, 5+
 • IE 1.0+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 1.0+
 • Safari 1.0+
 • Opera 2.1+

Het <option>-element definieert een mogelijke keuze voor een formulierveld. Het mag zijn opgenomen in <select>-elementen, <optgroup>-elementen en <datalist>-elementen.

De inhoud bepaalt de naam van de optie en mag geen elementen bevatten.

 • <option … > … </option>

disabled-attribuut

Zie de attributen m.b.t. formulieren voor de beschrijving van het disabled-attribuut.

 • HTML 4.0+
 • XHTML 1.0–1.1, 5+
 • IE 7.0+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox niet
 • Safari 1.0+
 • Opera 9.60+

label-attribuut

Het label-attribuut kan gebruikt worden om een korter label te specificeren voor de optie. Browsers gebruiken dan de waarde van dit attribuut in plaats van de inhoud van het element in de interface.

 • <option label="…" … > … </option>
 • HTML 2.0+
 • XHTML 1.0–1.1, 5+
 • IE 1.0+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 1.0+
 • Safari 1.0+
 • Opera 2.1+

selected-attribuut

Het booleaanse selected-attribuut geeft aan dat deze optie standaard geselecteerd is.

Als het <select>-element geen multiple-attribuut heeft en geen van de opties heeft het selected-attribuut, dan wordt de eerste optie standaard geselecteerd.

 • <option selected="selected" … > … </option>
 • HTML 2.0+
 • XHTML 1.0–1.1, 5+
 • IE 1.0+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 1.0+
 • Safari 1.0+
 • Opera 2.1+

value-attribuut

Het value-attribuut bepaalt de waarde die opgestuurd wordt wanneer het formulier wordt verzonden en deze optie is geselecteerd.

 • <option value="…" … > … </option>