XHTML5.NL

<ol>-element (X)HTML

 • HTML 2.0+
 • XHTML 1.0+
 • IE 1.0+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 1.0+
 • Safari 1.0+
 • Opera 2.1+

Het <ol>-element specificeert een geordende (genummerde) lijst. De inhoud van het element bestaat uit <li>-elementen, die de items van de lijst vormen.

 • <ol … > … </ol>
 • HTML 5+
 • XHTML 5+
 • IE niet
 • Chrome niet
 • Firefox niet
 • Safari niet
 • Opera niet

reversed-attribuut

Het booleaanse reversed-attribuut geeft aan dat de lijstnummering aflopend is in plaats van oplopend. De lijst moet dan achterstevoren worden genummerd.

 • <ol reversed="reversed" … > … </ol>
 • HTML 3.2–4.01T, 5+
 • XHTML 1.0T, 5+
 • IE 1.0+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 1.0+
 • Safari 1.0+
 • Opera 2.1+

start-attribuut

Het start-attribuut is een getal dat het nummer van het eerste item van de lijst vastlegt. De standaardwaarde is "1" voor oplopende lijsten en het aantal items voor aflopende lijsten.

 • <ol start="…" … > … </ol>

Geschrapte attributen

De volgende attributen zijn niet meer toegestaan in (X)HTML5, maar waren wel toegestaan in HTML 4 en XHTML 1:

 • HTML 2.0–4.01T
 • XHTML 1.0T
 • IE niet
 • Chrome niet
 • Firefox niet
 • Safari niet
 • Opera niet

compact-attribuut

Het booleaanse compact-attribuut kon gebruikt worden om aan te geven dat de lijst compact moest worden weergegeven.

 • <ol compact="compact" … > … </ol>
 • HTML 3.2–4.01T
 • XHTML 1.0T
 • IE 1.0+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 1.0+
 • Safari 1.0+
 • Opera 2.1+

type-attribuut

Het type-attribuut werd aangegeven om het type markering van de lijst te wijzigen. Mogelijke waarden waren:

 • "1": getallen (standaard);
 • "a": kleine letters;
 • "A": hoofdletters;
 • "i": Romeinse cijfers in kleine letters;
 • "I": Romeinse cijfers in hoofdletters.

Vervang dit attribuut door de CSS-eigenschap list-style-type.

 • <ol type="…" … > … </ol>