XHTML5.NL

<meta>-element (X)HTML

 • HTML 2.0+
 • XHTML 1.0+
 • IE 2.0+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 1.0+
 • Safari 1.0+
 • Opera 2.1+

Het <meta>-element legt algemene meta-informatie vast op documentniveau.

Het element wordt geplaatst binnen het <head>-element en moet minimaal één attribuut hebben om zinvol te zijn.

 • <meta … />
 • HTML 5+
 • XHTML 5+ *
 • IE 7.0+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 1.0+
 • Safari 1.0+
 • Opera 2.1+

charset-attribuut

Als de karaktercodering van het document ASCII-compatibel is, kan het charset-attribuut worden gebruikt om de karaktercodering op te geven.

In verband met compatibiliteit tussen HTML en XHTML verdient het de voorkeur de server via de HTTP-header Content-Type de (juiste) karakterset door te laten geven.

In XHTML is het attribuut alleen toegestaan in documenten met karakterset UTF-8 en moet het altijd genegeerd worden door browsers. Het attribuut is slechts toegestaan voor compatibiliteit met HTML. Het is wel mogelijk om het encoding-attribuut van de XML-declaratie te gebruiken, zij het dat dit weer verboden is in HTML. Indien de server ook in de HTTP-header de karakterset opgeeft, moet deze hetzelfde zijn.

Indien nog geen HTML5 gebruikt wordt, kan een <meta>-element met als http-equiv-attribuut "Content-Type" en als content-attribuut "text/html; charset=UTF-8" gebruikt worden, waarin UTF-8 uiteraard door een andere karakterset vervangen kan worden. De ondersteuning door browsers is op deze oude manier overigens hetzelfde.

 • <meta charset="…" … />
 • HTML 2.0+
 • XHTML 1.0–1.1, 5+
 • IE 2.0+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 1.0+
 • Safari 1.0+
 • Opera 2.1+

content-attribuut

Het content-attribuut wordt gebruikt in combinatie met het name-attribuut of het http-equiv-attribuut en geeft de feitelijke waarde van het stukje meta-informatie. De waarde is hoofdlettergevoelig.

 • <meta content="…" … />
 • HTML 2.0+
 • XHTML 1.0–1.1, 5+
 • IE 2.0+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 1.0+ *
 • Safari 1.0+
 • Opera 2.1+

http-equiv-attribuut

Het http-equiv-attribuut wordt gebruikt in plaats van het name-attribuut als het om een HTTP-header gaat. Op deze manier kunnen aanvullende HTTP-headers in het document zelf worden gespecificeerd. Het http-equiv-attribuut bevat de naam van de hearder en het content-attribuut de waarde. De naam is hoofdletterongevoelig.

Firefox gedraagt zich enigszins vreemd: in tegenstelling tot normale HTTP-headers, worden <meta>-elementen met http-equiv-attributen weergegeven als de gebruiker de meta-informatie van de pagina opvraagt.

 • <meta http-equiv="…" … />
 • HTML 2.0+
 • XHTML 1.0–1.1, 5+
 • IE niet
 • Chrome niet
 • Firefox 1.0+
 • Safari niet
 • Opera niet

name-attribuut

Het name-attribuut wordt gebruikt bij algemene meta-informatie en is hoofdlettergevoelig. Het wordt altijd samen met het content-attribuut gebruikt. Het name-attribuut geeft de naam van het meta-veld, het content-attribuut de bijbehorende waarde.

Mogelijke namen zijn onder andere:

 • "application-name": de naam van de webapplicatie, indien van toepassing;
 • "author": de naam van één auteur (meerdere auteurs met meerdere elementen);
 • "rights": een vermelding van het auteursrecht op de pagina;
 • "description": een korte beschrijving van de pagina, voornamelijk voor indexering door zoekmachines;
 • "generator": de naam van de editor, indien het document niet handmatig is vervaardigd;
 • "keywords": sleutelwoorden van het document gescheiden door komma's, voornamelijk voor indexering door zoekmachines;
 • "robots": specificatie van wat (de meeste) zoekmachines wel en niet met de pagina mogen doen.
 • <meta name="…" … />

Geschrapte attributen

De volgende attributen zijn niet meer toegestaan in (X)HTML5, maar waren wel toegestaan in HTML 4 en XHTML 1:

 • HTML 4.0–4.01
 • XHTML 1.0–1.1
 • IE niet
 • Chrome niet
 • Firefox niet
 • Safari niet
 • Opera niet

scheme-attribuut

Het scheme-attribuut kon worden gebruikt om het formaat van de waarde van het content-attribuut te specificeren.

 • <meta scheme="…" … />