XHTML5.NL

<link>-element (X)HTML

 • HTML 2.0+
 • XHTML 1.0+
 • IE 3.0+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 1.0+
 • Safari 1.0+
 • Opera 3.5+

Het <link>-element kan worden opgenomen binnen het <head>-element en specificeert dan een koppeling van dit document aan een ander document of bestand. Het href-attribuut is verplicht.

 • <link … />

href-attribuut

Zie de attributen m.b.t. koppelingen voor de beschrijving van het href-attribuut.

hreflang-attribuut

Zie de attributen m.b.t. koppelingen voor de beschrijving van het hreflang-attribuut.

media-attribuut

Zie de attributen m.b.t. koppelingen voor de beschrijving van het media-attribuut.

 • HTML 4.0+
 • XHTML 1.0+
 • IE 3.0+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 1.0+
 • Safari 1.0+
 • Opera 3.5+

rel-attribuut

Met het rel-attribuut wordt in kernwoorden aangegeven wat de relatie is met het document waarnaar verwezen wordt.

Enkele van de mogelijke relaties zijn:

 • "stylesheet": om een extern stijlblad aan het document te koppelen;
 • "icon": om een pictogram aan het document te koppelen;
 • "alternate": om naar een alternatieve versie te verwijzen;
 • "search": om naar een zoekfunctie te verwijzen, bijvoorbeeld via OpenSearch;
 • "prefetch": om een koppeling te definiëren die waarschijnlijk wordt gevolgd door de bezoeker en die de browser dus van tevoren kan laden ter optimalisatie.

Er zijn nog veel meer relaties mogelijk, maar bovenstaande zijn degene die een speciale behandeling van browsers krijgen.

Meerdere relaties kunnen worden gescheiden door spaties. "alternate" en "stylesheet" specificeren gecombineerd een optioneel stijlblad. De waarde is niet hoofdlettergevoelig.

 • <link rel="…" … />
 • HTML 5+
 • XHTML 5+
 • IE niet
 • Chrome niet
 • Firefox niet
 • Safari niet
 • Opera niet

sizes-attribuut

Indien het rel-attribuut de relatie "icon" noemt, geeft het sizes-attribuut aan in welke formaten het pictogram achter deze koppeling beschikbaar is.

De waarde "any" geeft aan dat het pictogram zonder verlies herschaald kan worden. In alle andere gevallen is de waarde een door spaties gescheiden lijst van formaten in het bestand, waarbij elk formaat de breedte in pixels, gevolgd door de letter 'x', gevolgd door de hoogte in pixels is.

 • <link sizes="…" … />

target-attribuut

Zie de attributen m.b.t. koppelingen voor de beschrijving van het target-attribuut.

type-attribuut

Zie de attributen m.b.t. koppelingen voor de beschrijving van het type-attribuut.

Geschrapte attributen

De volgende attributen zijn niet meer toegestaan in (X)HTML5, maar waren wel toegestaan in HTML 4 en XHTML 1:

charset-attribuut

Zie de attributen m.b.t. koppelingen voor de beschrijving van het charset-attribuut.

ping-attribuut

Zie de attributen m.b.t. koppelingen voor de beschrijving van het ping-attribuut.

 • HTML 4.0–4.01
 • XHTML 1.0–2.0
 • IE niet
 • Chrome niet
 • Firefox niet
 • Safari niet
 • Opera niet

rev-attribuut

Het rev-attribuut was feitelijk het omgekeerde van het rel-attribuut: het geeft aan wat het andere document voor relatie met dit document heeft. Behalve het verschaffen van semantische informatie heeft dit geen praktische toepassing.

 • <link rev="…" … />