XHTML5.NL

<kbd>-element (X)HTML

  • HTML 2.0+
  • XHTML 1.0+
  • IE 1.0+
  • Chrome 1.0+
  • Firefox 1.0+
  • Safari 1.0+
  • Opera 3.5+

Het <kbd>-element omsluit tekst die door de gebruiker op de computer moet worden ingevoerd. Wanneer een <kbd>-element binnen een ander <kbd>-element is opgenomen, omsluit het binnenste een enkel commando.

Binnen een <samp>-element bevat het element computeruitvoer. Wanneer binnen het <kbd>-element een <samp>-element is opgenomen, bevat het <samp>-element uitvoer die als invoer wordt gekozen.

Meestal wordt de inhoud met een vaste letterafstand weergegeven. Met de CSS-eigenschap font-family kan dit ongedaan worden gemaakt.

  • <kbd … > … </kbd>