XHTML5.NL

<iframe>-element (X)HTML

 • HTML 4.0–4.01T, 5+
 • XHTML 1.0T, 5+
 • IE 3.0+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 1.0+
 • Safari 1.0+
 • Opera 4.0+

Het <iframe>-element definieert een zogenaamd inline frame. Hiermee kan een ander document binnen een gebied in het huidige document worden opgenomen.

Sinds XHTML5 mag dit element geen inhoud meer hebben. In XHTML 1.0 Transitional en in HTML mag alternatieve inhoud worden opgenomen. Sinds HTML5 is deze mogelijkheid beperkt tot platte tekst. Voor maximale interoperabiliteit is het daarom verstandig om:

 • het <iframe>-element geen inhoud te geven;
 • het <iframe>-element direct te sluiten met een aparte sluitingstag (dus '<iframe></iframe>' in plaats van '<iframe />');
 • het <object>-element te gebruiken in plaats van het <iframe>-element indien je alternatieve inhoud wilt opnemen.

Door deze drie vuistregels toe te passen voldoe je aan alle verschillende specificaties van het <iframe>-element.

 • <iframe … > … </iframe>
 • HTML 4.0–4.01T, 5+
 • XHTML 1.0T, 5+
 • IE 3.0+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 1.0+
 • Safari 1.0+
 • Opera 4.0+

height-attribuut

Het height-attribuut specificeert de hoogte van het frame in pixels, indien het frame een vaste hoogte heeft.

In HTML 4 en XHTML 1.0 was het ook mogelijk om een percentage van de beschikbare hoogte te geven.

 • <iframe height="…" … > … </iframe>

name-attribuut

Zie de attributen m.b.t. frames voor de beschrijving van het name-attribuut.

 • HTML 5+
 • XHTML 5+
 • IE 10.0+
 • Chrome 5.0+
 • Firefox 17.0+
 • Safari 5.0+
 • Opera niet

sandbox-attribuut

Het sandbox-attribuut stelt beperkingen aan de permissies van het document in het frame. De waarde van het attribuut is een door spaties gescheiden lijst van uitzonderingen op deze beperkingen. De waarde "" betekent dat alle beperkingen van toepassing zijn.

De beperkingen zijn:

 • het frame kan geen invloed uitoefenen buiten zijn eigen ruimte op het scherm, tenzij de waarde "allow-top-navigation" is gebruikt, in welk geval het primaire document op het scherm vervangen kan worden;
 • het frame kan geen plug-ins gebruiken;
 • het frame krijgt hoe dan ook een eigen oorsprong, tenzij de waarde "allow-same-origin" is gebruikt, in welk geval het frame juist als van gelijke oorsprong wordt beschouwd;
 • vanuit het frame kunnen geen formulieren worden verzonden, tenzij de waarde "allow-forms" is gebruikt;
 • het frame kan geen scripts uitvoeren en audio/video automatisch laten starten, tenzij de waarde "allow-scripts" is gebruikt.
 • <iframe sandbox="…" … > … </iframe>
 • HTML 5+
 • XHTML 5+
 • IE niet
 • Chrome niet
 • Firefox niet
 • Safari niet
 • Opera niet

seamless-attribuut

Het booleaanse seamless-attribuut geeft aan dat het frame op de volgende manieren geïntegreerd moet worden met het overkoepelende document:

 • koppelingen in het frame moeten worden geopend in het overkoepelende venster;
 • het frame erft stijlen van het document en voor het toekennen van stijlen wordt gedaan alsof het <html>-element van het frame een kind is van het <iframe>-element;
 • indien het width-attribuut en het height-attribuut afwezig zijn, worden breedte en hoogte automatisch gekozen zodat het frame zonder schuifbalken precies past in het document;
 • in andere functies voor de eindgebruiker moet de browser zich gedragen alsof het frame een normaal onderdeel van het document is.
 • <iframe seamless="seamless" … > … </iframe>

src-attribuut

Zie de attributen m.b.t. frames voor de beschrijving van het src-attribuut.

 • HTML 5+
 • XHTML 5+
 • IE niet
 • Chrome niet
 • Firefox niet
 • Safari niet
 • Opera niet

srcdoc-attribuut

Het srcdoc-attribuut specificeert de inhoud van het <body>-element van een nieuw document dat wordt geladen in het inline frame. Het frame is dan altijd een HTML-document.

Indien gecombineerd met een sandbox-attribuut kan dit gebruikt worden om een onderdeel van de pagina zelf in een zandbak te laten spelen, zonder dat een apart bestand voor het frame nodig is.

Dit attribuut mag worden gecombineerd met het src-attribuut; het src-attribuut dient dan als terugvalmechanisme voor browsers die het srcdoc-attribuut niet ondersteunen.

 • <iframe srcdoc="…" … > … </iframe>
 • HTML 4.0–4.01T, 5+
 • XHTML 1.0T, 5+
 • IE 3.0+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 1.0+
 • Safari 1.0+
 • Opera 4.0+

width-attribuut

Het width-attribuut specificeert de breedte van het frame in pixels, indien het frame een vaste breedte heeft.

In HTML 4 en XHTML 1.0 was het ook mogelijk om een percentage van de beschikbare breedte te geven.

 • <iframe width="…" … > … </iframe>

Geschrapte attributen

De volgende attributen zijn niet meer toegestaan in (X)HTML5, maar waren wel toegestaan in HTML 4 en XHTML 1:

 • HTML 4.0–4.01T
 • XHTML 1.0T
 • IE 3.0+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 1.0+
 • Safari 1.0+
 • Opera 5.0+

align-attribuut

Het align-attribuut gaf de uitlijning van het frame aan. Mogelijke waarden waren "top", "middle", "bottom", "left" en "right".

Vervang dit attribuut één van de CSS-eigenschappen vertical-align en float.

 • <iframe align="…" … > … </iframe>

frameborder-attribuut

Zie de attributen m.b.t. frames voor de beschrijving van het frameborder-attribuut.

longdesc-attribuut

Zie de attributen m.b.t. frames voor de beschrijving van het longdesc-attribuut.

marginheight-attribuut

Zie de attributen m.b.t. frames voor de beschrijving van het marginheight-attribuut.

marginwidth-attribuut

Zie de attributen m.b.t. frames voor de beschrijving van het marginwidth-attribuut.

scrolling-attribuut

Zie de attributen m.b.t. frames voor de beschrijving van het scrolling-attribuut.