XHTML5.NL

<hr>-element (X)HTML

 • HTML 2.0+
 • XHTML 1.0–1.1, 5+
 • IE 1.0+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 1.0+
 • Safari 1.0+
 • Opera 2.1+

Het <hr>-element is een scheiding op het niveau van alinea's. Het wordt gebruikt om een inhoudelijke overgang tussen de alinea's ervoor en erna aan te geven.

Browsers geven het element weer als een horizontale lijn.

 • <hr … />

Geschrapte attributen

De volgende attributen zijn niet meer toegestaan in (X)HTML5, maar waren wel toegestaan in HTML 4 en XHTML 1:

 • HTML 3.2–4.01T
 • XHTML 1.0T
 • IE 1.0+
 • Chrome niet
 • Firefox 1.0+
 • Safari niet
 • Opera 2.1+

align-attribuut

Het align-element gaf aan hoe een lijn van beperkte breedte uitgelijnd moest worden. De mogelijkheden waren "left", "right" en "center", waarvan de laatste de standaardwaarde was.

Vervang dit attribuut door CSS.

 • <hr align="…" … />
 • HTML 3.2–4.01T
 • XHTML 1.0T
 • IE 1.0+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 1.0+
 • Safari 1.0+
 • Opera 2.1–3.6, 7.0+

noshade-attribuut

Het booleaanse noshade-attribuut gaf aan dat de lijn geen 3d effect moest krijgen.

Vervang dit attribuut door CSS.

 • <hr noshade="noshade" … />
 • HTML 3.2–4.01T
 • XHTML 1.0T
 • IE 1.0+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 1.0+
 • Safari 1.0+
 • Opera 2.1+

size-attribuut

Het size-attribuut bevatte een getal dat de dikte van de horizontale lijn in pixels vastlegde.

Vervang dit attribuut door CSS.

 • <hr size="…" … />
 • HTML 3.2–4.01T
 • XHTML 1.0T
 • IE 1.0+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 1.0+
 • Safari 1.0+
 • Opera 2.1+

width-attribuut

Via het width-attribuut werd de breedte van de lijn opgegeven. Een getal zonder eenheid is in pixels, een getal gevolgd door een procentteken ('%') is een percentage van de beschikbare ruimte.

Vervang dit attribuut door CSS.

 • <hr width="…" … />