XHTML5.NL

<hgroup>-element (X)HTML

  • HTML 5+
  • XHTML 5+
  • IE 9.0+
  • Chrome 5.0+
  • Firefox 4.0+
  • Safari 5.0+
  • Opera 11.1+

Het <hgroup>-element wordt gebruikt om meerdere elementen uit de verzameling <h1> tot en met <h6> te groeperen. De inhoud bestaat uitsluitend uit deze kopelementen. Alleen het kopelement met het hoogste cijfer ingevuld, telt mee voor de documentstructuur.

Dit kan nodig zijn als een bepaald stuk tekst naast een gewone kop ook nog een subkop heeft. De subkop is dan ook een kopelement, maar telt niet mee in de documentstructuur. De subkop mag ook boven de hoofdkop staan: de hoofdkop wordt herkend aan het hoogste cijfer in de elementnaam.

  • <hgroup … > … </hgroup>