XHTML5.NL

<h…>-element (X)HTML

  • HTML 2.0+
  • XHTML 1.0–1.1, 5+
  • IE 1.0+
  • Chrome 1.0+
  • Firefox 1.0+
  • Safari 1.0+
  • Opera 2.1+

De elementen <h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5> en <h6> definiëren koppen in het document. Deze koppen definiëren de outline van het document. De elementen staan hier op volgorde van afnemende rangorde, dus <h2> is een subkop t.o.v. <h1>, <h3> is weer een subkop t.o.v. <h2>, enzovoort.

Het is de bedoeling altijd met <h1> te beginnen voor de belangrijkste kop(pen) van het document en voor een subkop telkens het element één rangorde lager te gebruiken. Koppen met dezelfde rangorde zijn dus gelijkwaardig en de teksten die bij deze koppen horen zijn gelijkwaardig binnen het gedeelte van het document dat bij de kop één rangorde hoger hoort.

Sinds (X)HTML5 is er een tweetal aandachtspunten m.b.t. deze elementen:

Voor beide gevallen is het gevolg dat binnen deze elementen weer vanaf rangorde 1 geteld dient te worden, onafhankelijk van de context van deze elementen binnen de rest van het document. Een extra gevolg van het laatste geval van de twee is dat binnen deze elementen geen koppen kunnen worden geplaatst die de outline van het document beïnvloeden; dit is logisch, aangezien deze elementen ook niet bedoeld zijn om in de primaire inhoud van het document mee te tellen.

  • <h… … > … </h…>