XHTML5.NL

<dir>-element (X)HTML (geschrapt)

 • HTML 2.0–4.01T
 • XHTML 1.0T
 • IE 1.0+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 1.0+
 • Safari 1.0+
 • Opera 2.1+

Het <dir>-element kon gebruikt worden om een lijst van bestanden in een map te geven. De inhoud bestond uit <li>-elementen, waarvan elk een item uit de map representeert. Deze <li>-elementen mochten geen elementen op blokniveau bevatten.

Dit element is vervangen door het algemenere <ul>-element.

 • <dir … > … </dir>
 • HTML 2.0–4.01T
 • XHTML 1.0T
 • IE niet
 • Chrome niet
 • Firefox niet
 • Safari niet
 • Opera niet

compact-attribuut

Het booleaanse compact-attribuut gaf aan dat de lijst van bestanden compact moet worden weergegeven door de browser.

 • <dir compact="compact" … > … </dir>