XHTML5.NL

<dfn>-element (X)HTML

  • HTML 3.2+
  • XHTML 1.0+
  • IE 1.0+
  • Chrome 1.0+
  • Firefox 1.0+
  • Safari 1.0+
  • Opera 2.1+

Het <dfn>-element wordt gebruikt om termen te markeren in een document op de plaats waar ze gedefinieerd worden. De term zelf vormt de inhoud van het element, tenzij het title-attribuut is gebruikt, in welk geval dit attribuut de gedefinieerde term aangeeft.

De meeste browsers geven de term cursief weer. Dit gedrag kan met de CSS-eigenschap font-style eventueel ongedaan worden gemaakt.

  • <dfn … > … </dfn>