XHTML5.NL

<dd>-element (X)HTML

  • HTML 2.0+
  • XHTML 1.0+
  • IE 1.0+
  • Chrome 1.0+
  • Firefox 1.0+
  • Safari 1.0+
  • Opera 2.1+

Het <dd>-element wordt opgenomen binnen een <dl>-element en bevat een beschrijving of definitie van de inhoud van het laatste <dt>-element.

De inhoud van het element mag zowel inline elementen als elementen op blokniveau bevatten.

  • <dd … > … </dd>