XHTML5.NL

<base>-element (X)HTML

  • HTML 2.0+
  • XHTML 1.0–1.1, 5+
  • IE 2.0+
  • Chrome 1.0+
  • Firefox 1.0+
  • Safari 1.0+
  • Opera 2.1+

Het <base>-element specificeert de standaardpad waar relatieve links in het document relatief aan zijn en/of de standaardinstelling voor het openen van links.

Sinds (X)HTML5 is het href-attribuut niet meer verplicht als het target-attribuut wordt gebruikt.

  • <base … />

href-attribuut

Zie de attributen m.b.t. koppelingen voor de beschrijving van het href-attribuut.

target-attribuut

Zie de attributen m.b.t. koppelingen voor de beschrijving van het target-attribuut.