XHTML5.NL

<b>-element (X)HTML

  • HTML 2.0+
  • XHTML 1.0–1.1, 5+
  • IE 1.0+
  • Chrome 1.0+
  • Firefox 1.0+
  • Safari 1.0+
  • Opera 2.1+

Het <b>-element geeft aan dat de ingesloten tekst doorgaans vetgedrukt wordt weergegeven. Grafische browsers maken de ingesloten tekst daarom vet tenzij via CSS dit gedrag is gewijzigd. Het element behoort tot de inline elementen.

Sinds (X)HTML5 wordt met nadruk gezegd dat dit element alleen gebruikt moet worden voor gewoonlijk vetgedrukte teksten, zoals de lead van een krantenartikel. Het <b>-element heeft dus niet vormgeving als doel, maar moet semantisch gebruikt worden.

Voor simpelweg het benadrukken van tekst, is <b> dus fout en moet <strong>, <em> of <mark> gebruikt worden. Als het echt alleen maar om opmaak gaat, moet de CSS-eigenschap font-weight gebruikt worden (bijv. op een <span>-element).

  • <b … > … </b>