XHTML5.NL

<article>-element (X)HTML

  • HTML 5+
  • XHTML 5+
  • IE 9.0+
  • Chrome 12.0+
  • Firefox 4.0+
  • Safari 5.1+
  • Opera niet

Het <article>-element omsluit een zelfstandige eenheid binnen een pagina. Dit wil zeggen dat de inhoud in principe uit de pagina kan worden gehaald en in een aparte pagina worden geplaatst zonder dat er betekenis verloren gaat.

Een typisch voorbeeld is een blogbericht op de startpagina van een blog waarop meerdere recente blogberichten staan. Meerdere <article>-elementen kunnen ook binnen elkaar worden gestapeld, bijvoorbeeld voor reacties op het blogbericht.

  • <article … > … </article>