XHTML5.NL

<area>-element (X)HTML

 • HTML 3.2+
 • XHTML 1.0–1.1, 5+
 • IE 1.0+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 1.0+
 • Safari 1.0+
 • Opera 2.1+

Het <area>-element wordt opgenomen in een <map>-element en specificeert zo een aanklikbaar gebied in de afbeelding. Het element heeft geen inhoud. Het alt-attribuut is vereist indien het href-attribuut aanwezig is.

Bij overlappende gebieden telt het <area>-element dat het hoogst in de broncode staat.

 • <area … />
 • HTML 3.2+
 • XHTML 1.0–1.1, 5+
 • IE 5.0+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 1.0+
 • Safari 1.0+
 • Opera 4.0+

alt-attribuut

Het alt-attribuut geeft een alternatieve tekst voor het geval de browser geen afbeeldingen ondersteunt of deze zijn uitgeschakeld. In het geval van het <area>-element komt dit erop neer dat het een (korte) tekst is waarmee de bestemming van de koppeling duidelijk wordt gemaakt. Dit attribuut is verplicht indien het href-attribuut aanwezig is.

 • <area alt="…" … />
 • HTML 3.2+
 • XHTML 1.0–1.1, 5+
 • IE 1.0+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 1.0+
 • Safari 1.0+
 • Opera 2.1+

coords-attribuut

Het coords-attribuut specificeert de coördinaten van de regio die door het shape-attribuut is gedefinieerd. Dit attribuut bestaat uit een door komma's gescheiden opsomming van coördinaten in pixels (zonder vermelding van eenheid).

Deze opsomming is afhankelijk van de vorm (het shape-attribuut):

 • bij een rechthoek achtereenvolgens de horizontale en verticale coördinaat van de linkerbovenhoek en de horizontale en verticale coördinaat van de rechteronderhoek;
 • bij een cirkel de horizontale en verticale coördinaat van het middelpunt gevolgd door de straal;
 • bij een veelhoek per hoekpunt telkens de horizontale en de verticale coördinaat.

Alle coördinaten zijn relatief aan de linkerbovenhoek van de afbeelding. Naar rechts is positief en naar onder is positief, dus negatieve coördinaten komen niet voor.

 • <area coords="…" … />

href-attribuut

Zie de attributen m.b.t. koppelingen voor de beschrijving van het href-attribuut.

hreflang-attribuut

Zie de attributen m.b.t. koppelingen voor de beschrijving van het hreflang-attribuut.

media-attribuut

Zie de attributen m.b.t. koppelingen voor de beschrijving van het media-attribuut.

 • HTML 5+
 • XHTML 5+
 • IE niet
 • Chrome niet
 • Firefox 1.0–3.5
 • Safari niet
 • Opera niet

rel-attribuut

Het rel-attribuut werkt op een <area>-element hetzelfde als op een <a>-element. Zie het <a>-element voor meer informatie.

 • <area rel="…" … />
 • HTML 3.2+
 • XHTML 1.0–1.1, 5+
 • IE 2.0+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 1.0+
 • Safari 1.0+
 • Opera 2.1+

shape-attribuut

Het shape-attribuut specificeert de vorm van de regio waarop geklikt mag worden.

Het assortiment keuzemogelijkheden is:

 • "recht" voor een rechthoek
 • "circle" voor een cirkel
 • "poly" voor een veelhoek
 • "default" voor de volledige afbeelding

Bij alles behalve "default" is het coords-attribuut nodig om de coördinaten op te geven.

 • <area shape="…" … />

target-attribuut

Zie de attributen m.b.t. koppelingen voor de beschrijving van het target-attribuut.

type-attribuut

Zie de attributen m.b.t. koppelingen voor de beschrijving van het type-attribuut.

Geschrapte attributen

De volgende attributen zijn niet meer toegestaan in (X)HTML5, maar waren wel toegestaan in HTML 4 en XHTML 1:

 • HTML 3.2–4.01
 • XHTML 1.0–1.1
 • IE 1.0+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 1.0+
 • Safari 1.0+
 • Opera 2.1+

nohref-attribuut

Het booleaanse nohref-attribuut zorgde ervoor dat klikken op dit gebied géén actie oplevert. Het doel hiervan was de mogelijkheid om als het ware gaten te kunnen knippen in andere gebieden.

Zoals reeds gezegd heeft het eerstgenoemde <area>-element voorrang, dus het gat moet eerder gedefinieerd worden dan de vormen waar het gat in zit.

Sinds (X)HTML5 hoeft dit attribuut niet meer gebruikt te worden: alle <area>-elementen zonder href-attribuut gedragen zich nu automatisch alsof ze het nohref-attribuut hebben.

 • <area nohref="nohref" … />

ping-attribuut

Zie de attributen m.b.t. koppelingen voor de beschrijving van het ping-attribuut.