XHTML5.NL

Tabelcellen (X)HTML

 • HTML 3.2+
 • XHTML 1.0+
 • IE 2.0+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 1.0+
 • Safari 1.0+
 • Opera 2.1+

colspan-attribuut

Het colspan-attribuut geeft aan over hoeveel kolommen de cel zich uitstrekt. Dit wordt gebruikt om 'samengevoegde' cellen te maken. De standaardwaarde is "1".

Sinds (X)HTML5 is de waarde "0", die de cel over alle kolommen zou moeten laten uitstrekken en waarvan de ondersteuning slecht was, niet meer toegestaan.

 • <td colspan="…" … > … </td>
 • <th colspan="…" … > … </th>
 • HTML 4.0+
 • XHTML 1.0+
 • IE niet
 • Chrome niet
 • Firefox niet
 • Safari niet
 • Opera niet

headers-attribuut

Het headers-attribuut heeft als waarde een door komma's gescheiden lijst van waarden van de id-attributen van de kopcellen die gerelateerd zijn aan de cel. Gebruikers van niet-visuele browsers kunnen hiermee de tabelstructuur beter begrijpen.

 • <td headers="…" … > … </td>
 • <th headers="…" … > … </th>
 • HTML 3.2+
 • XHTML 1.0+
 • IE 2.0+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 1.0+
 • Safari 1.0+
 • Opera 2.1+

rowspan-attribuut

Het rowspan-attribuut geeft aan over hoeveel rijen de cel zich uitstrekt. Dit wordt gebruikt om 'samengevoegde' cellen te maken. De standaardwaarde is "1".

Sinds (X)HTML5 is de waarde "0", die de cel over alle rijen zou moeten laten uitstrekken en waarvan de ondersteuning slecht was, niet meer toegestaan.

 • <td rowspan="…" … > … </td>
 • <th rowspan="…" … > … </th>

Geschrapte attributen

De volgende attributen zijn niet meer toegestaan in (X)HTML5, maar waren wel toegestaan in HTML 4 en XHTML 1:

 • HTML 4.0–4.01
 • XHTML 1.0–2.0
 • IE niet
 • Chrome niet
 • Firefox niet
 • Safari niet
 • Opera niet

abbr-attribuut

Het abbr-attribuut kon gebruikt worden om een verkorte versie van de celinhoud aan te geven. Dit attribuut werd gebruikt voor kopcellen zodat spraaksynthesizers bijvoorbeeld deze verkorte versie van de kop herhalen voordat de inhoud van een bijbehorende data-cel wordt voorgelezen.

 • <td abbr="…" … > … </td>
 • <th abbr="…" … > … </th>
 • HTML 4.0–4.01
 • XHTML 1.0–2.0
 • IE niet
 • Chrome niet
 • Firefox niet
 • Safari niet
 • Opera niet

axis-attribuut

Het axis-attribuut kon gebruikt worden om een kolom of rij aan een conceptuele categorie toe te voegen. De naam van deze categorie was de waarde van dit attribuut. Dit attribuut werd alleen gebruikt voor kopcellen.

 • <td axis="…" … > … </td>
 • <th axis="…" … > … </th>
 • HTML 3.2–4.01T
 • XHTML 1.0T
 • IE 2.0+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 1.0+
 • Safari 1.0+
 • Opera 2.1+

height-attribuut

Het height-attribuut specificeerde de hoogte van de cel. De waarde kon of een getal dat de hoogte in pixels aangaf, of een percentage dat de hoogte ten opzichte van de tabelhoogte aangaf, zijn.

Vervang dit attribuut door de CSS-eigenschap height.

 • <td height="…" … > … </td>
 • <th height="…" … > … </th>
 • HTML 3.2–4.01T
 • XHTML 1.0T
 • IE 2.0+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 1.0+
 • Safari 1.0+
 • Opera 2.1+

nowrap-attribuut

Het booleaanse nowrap-attribuut gaf aan dat in de celinhoud door de browser geen extra regelovergangen mogen worden ingevoegd.

Vervang dit attribuut door de CSS-eigenschap white-space.

 • <td nowrap="nowrap" … > … </td>
 • <th nowrap="nowrap" … > … </th>
 • HTML 3.2–4.01T
 • XHTML 1.0T
 • IE 2.0+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 1.0+
 • Safari 1.0+
 • Opera 2.1+

width-attribuut

Het width-attribuut specificeerde de breedte van de cel. De waarde kon of een getal dat de breedte in pixels aangaf, of een percentage dat de breedte ten opzichte van de tabelbreedte aangaf, zijn.

Vervang dit attribuut door de CSS-eigenschap width.

 • <td width="…" … > … </td>
 • <th width="…" … > … </th>