XHTML5.NL

Media (X)HTML

 • HTML 5+
 • XHTML 5+
 • IE 9.0+
 • Chrome 3.0+
 • Firefox 3.5+
 • Safari 3.1+
 • Opera 10.5+

autoplay-attribuut

Het booleaanse autoplay-attribuut geeft aan dat de browser automatisch met het afspelen van de media moet beginnen zodra de pagina wordt geladen.

Als dit attribuut is gebruikt, is het autobuffer-attribuut overbodig.

 • <audio autoplay="autoplay" … > … </audio>
 • <video autoplay="autoplay" … > … </video>
 • HTML 5+
 • XHTML 5+
 • IE 9.0+
 • Chrome 3.0+
 • Firefox 3.5+ *
 • Safari 3.1+
 • Opera 10.5+

controls-attribuut

Het booleaanse controls-attribuut moet aanwezig zijn indien de browser een controlepaneel aan de gebruiker beschikbaar moet stellen. Hierin staan knoppen als afspelen, pauzeren, stoppen en dergelijke. Is dit attribuut afwezig, dan zijn deze zaken niet zichtbaar.

Firefox heeft sinds versie 4 problemen met verspringende hoogtes van het besturingselement bij audio.

 • <audio controls="controls" … > … </audio>
 • <video controls="controls" … > … </video>
 • HTML 5+
 • XHTML 5+
 • IE 9.0+
 • Chrome 3.0+
 • Firefox 11.0+
 • Safari 3.1+
 • Opera 10.5+

loop-attribuut

Het booleaanse loop-attribuut geeft aan dat het afspelen oneindig herhaald moet worden. Zonder dit attribuut wordt het afspelen na één keer gestopt.

 • <audio loop="loop" … > … </audio>
 • <video loop="loop" … > … </video>
 • HTML 5+
 • XHTML 5+
 • IE niet
 • Chrome niet
 • Firefox niet
 • Safari niet
 • Opera niet

mediagroup-attribuut

Het mediagroup-attribuut kan met dezelfde waarde op een groep <audio>-elementen en/of <video>-elementen worden geplaatst om het afspelen van de betreffende media te synchroniseren.

 • <audio mediagroup="…" … > … </audio>
 • <video mediagroup="…" … > … </video>
 • HTML 5+
 • XHTML 5+
 • IE niet
 • Chrome niet
 • Firefox 11.0+
 • Safari niet
 • Opera niet

muted-attribuut

Het muted-attribuut geeft aan dat het geluid standaard moet zijn uitgeschakeld.

 • <audio muted="muted" … > … </audio>
 • <video muted="muted" … > … </video>
 • HTML 5+
 • XHTML 5+
 • IE 9.0+
 • Chrome 12.0+
 • Firefox 4.0+
 • Safari 5.0+
 • Opera niet

preload-attribuut

Het preload-attribuut geeft aan in hoeverre het mediabestand moet worden geladen bij het openen van de pagina. De resterende informatie wordt geladen zodra het afspelen begint. De volgende waarden zijn mogelijk:

 • "none": er moet niets worden geladen;
 • "metadata": alleen metainformatie (zoals eerste videoframe, videoafmetingen, lengte van het mediabestand) moet worden geladen;
 • "auto": het hele mediabestand moet worden geladen.

De standaardwaarde is in principe "metadata", maar browsers mogen een afwijkende standaardwaarde hanteren.

 • <audio preload="…" … > … </audio>
 • <video preload="…" … > … </video>
 • HTML 5+
 • XHTML 5+
 • IE 9.0+
 • Chrome 3.0+
 • Firefox 3.5+
 • Safari 3.1+
 • Opera 10.5+

src-attribuut

Het src-attribuut specificeert de locatie van het mediabestand dat moet worden afgespeeld. De waarde heeft de vorm van een koppeling.

Het is ook mogelijk om dit attribuut niet te gebruiken en in plaats daarvan <source>-elementen aan het begin van de inhoud van het media-element toe te voegen.

 • <audio src="…" … > … </audio>
 • <video src="…" … > … </video>