XHTML5.NL

Marges (X)HTML (geschrapt)

 • HTML 3.2–4.01T
 • XHTML 1.0T
 • IE 1.0+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 1.0+
 • Safari 1.0+
 • Opera 2.1+

hspace-attribuut

Het hspace-attribuut gaf aan hoeveel marge links en rechts moest worden vrijgehouden rondom het element in pixels.

Vervang dit attribuut door de CSS-eigenschappen margin-left en margin-right.

 • <applet hspace="…" … > … </applet>
 • <img hspace="…" … />
 • <object hspace="…" … > … </object>
 • HTML 3.2–4.01T
 • XHTML 1.0T
 • IE 1.0+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 1.0+
 • Safari 1.0+
 • Opera 3.2+

vspace-attribuut

Het vspace-attribuut gaf aan hoeveel marge boven en onder moet worden vrijgehouden rondom het element in pixels.

Vervang dit attribuut door de CSS-eigenschappen margin-top en margin-bottom.

 • <applet vspace="…" … > … </applet>
 • <img vspace="…" … />
 • <object vspace="…" … > … </object>