XHTML5.NL

Invoerbeperkingen (X)HTML

 • HTML 4.0+
 • XHTML 1.0+
 • IE niet
 • Chrome 1.0+
 • Firefox niet
 • Safari 1.0+
 • Opera niet

accept-attribuut

Met het accept-attribuut kan voor het type "file" worden opgegeven welke bestandstypen waren toegestaan. Dit kunnen MIME-bestandstypen gescheiden door komma's zijn. Ook de speciale typen "audio/*", "video/*" en "image/*" kunnen worden opgenomen om alle bestandsformaten van audio resp. video resp. afbeeldingen te accepteren.

 • <input accept="…" … />
 • HTML 5+
 • XHTML 5+
 • IE 10.0+
 • Chrome 10.0+
 • Firefox niet
 • Safari 5.0+
 • Opera 9.0+

max-attribuut

Het max-attribuut geeft de maximale waarde van de invoer aan. Dit kan gebruikt worden voor de typen "number", "range" en de typen gerelateerd aan data en tijden. Het formaat is gelijk aan het interne formaat van het type.

Voor type "range" is de standaardwaarde "100", voor andere typen is er standaard geen maximum.

 • <input max="…" … />
 • HTML 2.0+
 • XHTML 1.0+
 • IE 1.0+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 1.0+
 • Safari 1.0+
 • Opera 2.1+

maxlength-attribuut

Het maxlength-attribuut geeft bij de typen "text", "password", "search", "url", "tel" en "email" aan wat de maximale lengte is van de tekst die wordt ingevoerd. De waarde is een getal dat het aantal karakters aangeeft.

 • <input maxlength="…" … />
 • HTML 5+
 • XHTML 5+
 • IE 10.0+
 • Chrome 10.0+
 • Firefox niet
 • Safari 5.0+
 • Opera 9.0+

min-attribuut

Het min-attribuut geeft de minimale waarde van de invoer aan. Dit kan gebruikt worden voor de typen "number", "range" en de typen gerelateerd aan data en tijden. Het formaat is gelijk aan het interne formaat van het type.

Voor type "range" is de standaardwaarde "0", voor andere typen is er standaard geen minimum.

 • <input min="…" … />
 • HTML 5+
 • XHTML 5+
 • IE 10.0+
 • Chrome 10.0+
 • Firefox 4.0+
 • Safari 5.0+
 • Opera 9.0+

pattern-attribuut

Indien het type "text", "password", "search", "url", "tel" of "email" is, dan kan het pattern-attribuut gebruikt worden om een reguliere expressie te specificeren waaraan de ingevoerde waarde moet voldoen. De browser gebruikt dit om het formulierveld te valideren.

De reguliere expressie heeft geen delimiters en het opgeven van flags is daarom niet mogelijk (alle flags zijn uitgeschakeld). De expressie moet altijd met de volledige invoer overeenkomen; het dakje en dollarteken hoeven dus niet gebruikt te worden. De expressie moet voldoen aan de definitie in de JavaScript-specificatie.

Wanneer een reguliere expressie wordt opgegeven, is het title-attribuut verplicht. Dit moet het invoerformaat in menselijke taal uitleggen. De browser verwerkt dit in de foutmelding als de invoer ongeldig is.

 • <input pattern="…" … />
 • HTML 5+
 • XHTML 5+
 • IE 10.0+
 • Chrome 10.0+
 • Firefox niet
 • Safari 5.0+
 • Opera 9.0+

step-attribuut

Het step-attribuut geeft de stapgrootte aan waarmee de ingevoerde waarde kan wijzigen. Dit kan gebruikt worden voor de typen "number", "range" en de typen gerelateerd aan data en tijden.

De eenheid en standaardwaarde zijn afhankelijk van het type:

 • "datetime", "time" en "datetime-local": eenheid seconden, standaardwaarde "60";
 • "date": eenheid dagen, standaardwaarde "1";
 • "month": eenheid maanden, standaardwaarde "1";
 • "week": eenheid weken, standaardwaarde "1";
 • "range" en "number": standaardwaarde "1".

De waarde "any" geeft aan dat het veld met elke willekeurige precisie mag worden ingevuld.

 • <input step="…" … />