XHTML5.NL

Frames (X)HTML

 • HTML 4.0–4.01T, 5+
 • XHTML 1.0T, 5+
 • IE 3.0+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 1.0+ *
 • Safari 1.0+
 • Opera 2.1+

name-attribuut

Het name-attribuut geeft het frame een naam. Deze naam kan vervolgens in target-attributen van koppelingen worden gebruikt om de koppeling in het frame te laten openen.

Firefox bevat een fout waardoor dit attribuut niet in XHTML werkt. Als echter een id-attribuut met dezelfde waarde aan het frame-element wordt gegeven, wordt dit probleem omzeild.

 • <frame name="…" … />
 • <iframe name="…" … > … </iframe>
 • HTML 4.0–4.01T, 5+
 • XHTML 1.0T, 5+
 • IE 3.0+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 1.0+
 • Safari 1.0+
 • Opera 2.1+

src-attribuut

Het src-attribuut geeft de locatie van het document dat in het frame moet worden geladen. De waarde heeft derhalve de vorm van een koppeling en komt vrijwel overeen met de mogelijke waarden van het href-attribuut van <a>-elementen.

 • <frame src="…" … />
 • <iframe src="…" … > … </iframe>

Geschrapte attributen

De volgende attributen zijn niet meer toegestaan in (X)HTML5, maar waren wel toegestaan in HTML 4 en XHTML 1:

 • HTML 4.0–4.01T
 • XHTML 1.0T
 • IE 3.0+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 1.0+
 • Safari 1.0+
 • Opera 4.0–5.0, 7.0+

frameborder-attribuut

Het frameborder-attribuut gaf aan of het frame wel of geen rand moest krijgen.

Twee waarden zijn mogelijk:

 • "1": er komt wel een rand;
 • "0": er komt geen rand.

Vervang dit attribuut door de CSS-eigenschap border.

 • <frame frameborder="…" … />
 • <iframe frameborder="…" … > … </iframe>
 • HTML 4.0–4.01T
 • XHTML 1.0T
 • IE niet
 • Chrome niet
 • Firefox niet
 • Safari niet
 • Opera niet

longdesc-attribuut

Het longdesc-attribuut kon worden gebruikt om naar een document te verwijzen dat het frame beschreef. De waarde had de vorm van een koppeling en komt vrijwel overeen met de mogelijke waarden van het href-attribuut van <a>-elementen.

 • <frame longdesc="…" … />
 • <iframe longdesc="…" … > … </iframe>
 • HTML 4.0–4.01T
 • XHTML 1.0T
 • IE 3.0+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 1.0+
 • Safari 1.0+
 • Opera 3.6+

marginheight-attribuut

Het marginheight-attribuut was een getal dat aangaf hoeveel pixels verticaal vrijgehouden moeten worden binnen de randen van het frame.

Vervang dit attribuut door de CSS-eigenschappen margin-top en margin-bottom op het <body>-element van het frame zelf.

 • <frame marginheight="…" … />
 • <iframe marginheight="…" … > … </iframe>
 • HTML 4.0–4.01T
 • XHTML 1.0T
 • IE 3.0+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 1.0+
 • Safari 1.0+
 • Opera 2.1+

marginwidth-attribuut

Het marginwidth-attribuut was een getal dat aangaf hoeveel pixels horizontaal vrijgehouden moeten worden binnen de randen van het frame.

Vervang dit attribuut door de CSS-eigenschappen margin-left en margin-right op het <body>-element van het frame zelf.

 • <frame marginwidth="…" … />
 • <iframe marginwidth="…" … > … </iframe>
 • HTML 4.0–4.01T
 • XHTML 1.0T
 • IE 3.0+
 • Chrome 1.0+
 • Firefox 1.0+ *
 • Safari 1.0+
 • Opera 2.1+

scrolling-attribuut

Het scrolling-attribuut geeft aan of schuifbalken geplaatst moeten worden.

De volgende waarden zijn mogelijk:

 • "auto": schuifbalken worden geplaatst indien noodzakelijk;
 • "yes": schuifbalken worden altijd geplaatst;
 • "no": schuifbalken worden nooit geplaatst.

Firefox ondersteunt de waarde "yes" niet.

Vervang dit attribuut door de CSS-eigenschap overflow op het <body>-element van het frame zelf.

 • <frame scrolling="…" … />
 • <iframe scrolling="…" … > … </iframe>